Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten van MKB-ondernemingen (Vouchers internationaal ondernemen)

Geraadpleegd op 07-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 31-10-2020.
Geldend van 31-10-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Buitenlandse Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Identificatienummer BWBR0042798
Rechtsgebied Internationaal publiekrecht
Overheidsthema Internationale- en ontwikkelingssamenwerking

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  • Artikel 6, Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Artikel 7.2, Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 31-10-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 22-10-2020 Stcrt. 2020, 56157 Min-BuZa.2020.5974-30 22-10-2020 Stcrt. 2020, 56157
Wijziging 05-08-2020 Stcrt. 2020, 42640 Min-BuZa.2020.5612-12 05-08-2020 Stcrt. 2020, 42640
Nieuwe-regeling 18-11-2019 Stcrt. 2019, 64118 18-11-2019 Stcrt. 2019, 64118
Naar boven