Waarborgbesluit 2019

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Besluit van 11 november 2019, houdende vaststelling van de massagrenzen waar beneden een platina, gouden of zilveren voorwerp niet gewaarborgd behoeft te worden (Waarborgbesluit 2019)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 9 juli 2019, nr. WJZ / 19143448;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Waarborgwet 2019;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 juli 2019, nr. W18.19.0208/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 7 november 2019, nr. WJZ / 19187702;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De verplichting, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Waarborgwet 2019 geldt niet voor:

  • a. platina voorwerpen waarvan de totale massa aan platina minder dan 0,5 gram bedraagt;

  • b. gouden voorwerpen waarvan de totale massa aan goud minder dan 1 gram bedraagt;

  • c. zilveren voorwerpen waarvan de totale massa aan zilver minder dan 8 gram bedraagt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 november 2019

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

M.C.G. Keijzer

Uitgegeven de zesentwintigste november 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven