Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Geraadpleegd op 18-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 22-12-2022.
Geldend van 22-12-2022 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 22-12-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 22-12-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
22-12-2022 Wijziging 28-09-2020 Stb. 2020, 384 19-12-2022 Stb. 2022, 525 Inwtr. 1
01-01-2021 t/m 01-01-2020 Wijziging 28-09-2020 Stb. 2020, 384 28-09-2020 Stb. 2020, 384
01-01-2020 Nieuwe-regeling 30-09-2019 Stb. 2019, 346 24-10-2019 Stb. 2019, 385

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop Artikel IV van het bij koninklijke boodschap van 18 februari 2020 ingediende voorstel van wet Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving (Kamerstukken 35 398) in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven