Wijzigingsregeling Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 (tewerkstelling koks Aziatische horeca)

Geraadpleegd op 25-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2019.
Geldend van 01-10-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 2019-0000122747
Identificatienummer BWBR0042522
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Migratierecht | Vreemdelingenrecht
Overheidsthema Immigratie, integratie en inburgering Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-10-2019

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-10-2019 Nieuwe-regeling 26-08-2019 Stcrt. 2019, 48234 2019-0000122747 26-08-2019 Stcrt. 2019, 48234
Naar boven