Besluit wapens en munitie

Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 23-07-2019.
Geldend van 23-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 23-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 23-07-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-07-2019 Nieuwe-regeling 15-07-2019 Stb. 2019, 268 05-06-2019 Stb. 2019, 267 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de wet tot wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22) (34 984) in werking treedt (Stb. 2019/267).1)
Naar boven