Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 28-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 16-07-2019.
Geldend van 16-07-2019 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Beleidsregel
Departementaal kenmerk 2019-0000024192
Identificatienummer BWBR0042407
Rechtsgebied Wonen, onroerend goed, bouwrecht
Overheidsthema Bouwen, wonen en leefomgeving

Opmerking

- Geen opmerking -

Wettelijke bevoegdheid

  • Artikel 125, Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 16-07-2019

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2022 Intrekking-regeling 02-06-2019 Stcrt. 2019, 36707 2019-0000024192 02-06-2019 Stcrt. 2019, 36707
16-07-2019 Nieuwe-regeling 02-06-2019 Stcrt. 2019, 36707 2019-0000024192 02-06-2019 Stcrt. 2019, 36707
Naar boven