Aanwijzingsbesluit Passagiersinformatie-eenheid

Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 18-06-2019 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 19 juni 2019, nr. 2624961, houdende aanwijzing van de Koninklijke marechaussee als instantie waar de Passagiersinformatie-eenheid wordt ondergebracht (Aanwijzingsbesluit Passagiersinformatie-eenheid)

Naar boven