Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2019

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 01-07-2019 t/m 31-12-2019

Besluit Normbedragen voorzieningen UWV 2019

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2020]

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het toekennen van voorzieningen voor de werksituatie of de onderwijssituatie en bij het toekennen van een tolkvoorziening voor de leefsituatie, de normbedragen zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2020]

UWV indexeert de normbedragen voorzieningen als volgt:

 • 1. Tweemaal per jaar, per 1 januari en per 1 juli normbedrag B 11 met dezelfde index als het wettelijk minimumloon;

 • 2. Jaarlijks, per 1 januari:

  • a. De normbedragen C 20 -I, C 20 -III en Z1 tot en met Z3 met dezelfde index als het maximum premieloon;

  • b. De normbedragen met de codes C 18 - II, C 18-III en C 18-IV, C 22, C 25-I, C25-V, C 26-I, C 26-II, C 27, C 31 tot en met C 34, C 71, E 17- A1, G 22 -I en I 12 met de consumentenprijsindex (CPI);

  • c. De normbedragen met de codes E 17- I tot en met E 17- III en E 17-A3 en Q 1 en Q 2 met dezelfde index als de Cao-lonen in de gezondheid- en welzijnszorg.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2020]

UWV laat periodiek onafhankelijk (markt)onderzoek uitvoeren naar de actualiteit van de normbedragen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 In het geval aan de persoon vóór 1 juli 2019 een voorziening is toegekend, dan geldt, in afwijking van de normbedragen zoals opgenomen in de in artikel 1 bedoelde bijlage, voor die toegekende voorziening tot 1 januari 2021 de normbedragen zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van dit besluit. De vorige volzin geldt alleen voor de volgende normbedragen:

  • C 18-IV Eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting;

  • C 25-I Kilometervergoeding voor gebruik van de eigen personenauto;

  • C 25-V Kilometervergoeding voor gebruik van een eigen bestelauto/busje;

  • C 26-I Algemeen gebruikelijke kosten woon- werkverkeer onder inkomensgrens C 20-I.

 • 2 In het geval voor een persoon de interne Jobcoaching is gestart vóór 1 juli 2019, dan bedraagt de subsidie met code Q2 voor de begeleidingsregimes midden en intensief voor het tweede jaar, het bedrag zoals dat luidde voor inwerkingtreding van dit besluit.

  De vorige volzin is ook van toepassing op de interne Jobcoaching voor een dienstbetrekking die direct voorafgegaan is door interne Jobcoaching op een proefplaatsing die is gestart voor 1 juli 2019.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2019.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 18 juni 2019

A. Paling

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2020]

NORMBEDRAGEN VOORZIENINGEN 01 JULI 2019
   

Normbedrag als de Voorziening is toegekend vóór 01-07-2019 tot aan einde overgangstermijn

Normbedrag geldend op en na 01-07-2019

B11

Drempelbedrag (excl. BTW)

nvt

€ 139,66

C18-II

Normbedrag referentieauto (incl. BTW)

nvt

€ 4.976,10

C18-III

Eigen bijdrage verzekeringskosten

nvt

€ 52,82

C18-IV

Eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting

€ 34,00

€ 46,20

C20-I

Inkomensgrens vervoersvoorzieningen

nvt

€ 39.150,95

C20-III

Inkomensgrens vervoersvoorzieningen

nvt

€ 58.726,42

C22

Kilometervergoeding bruikleenauto

nvt

€ 0,13

C25-I

Kilometervergoeding gebruik eigen personenauto

€ 0,49

€ 0,35

C25-V

Kilometervergoeding gebruik eigen bestelauto/bus

€ 0,61

€ 0,49

C26-I

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer onder de inkomensgrens C20-I

€ 0,14

€ 0,17

C26-II

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer boven de inkomensgrens C20-I en C20-III

nvt

€ 0,35

C27

Normbedrag maximale eigen bijdrage woon-werkvervoer

nvt

€ 225,00

C31

Taxikostenvergoeding leefdomein

nvt

€ 5.547,05

C32

Taxikostenvergoeding leefdomein voor personen met een visuele beperking

nvt

€ 2.773,52

C33

Rolstoeltaxivergoeding leefdomein

nvt

€ 7.080,35

C34

Combinatievergoeding (taxi + overig vervoer) leefdomein

nvt

€ 2.773,52

C71

Vergoeding reiskosten voor een begeleider

nvt

€ 1.370,60

E17-I

Uurvergoeding geregistreerde tolk werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 54,94

E17-II

Uurvergoeding geregistreerde tolk leefdomein (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 56,44

E17-III

Uurvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 21,50

E17-A1

Reisvergoeding geregistreerde tolk onderwijs/werkdomein (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 0,69

E17-A2

Vergoeding reiskosten geregistreerde tolk leefdomein (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 0,60

E17-A3

Reisvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 0,32

G22-I

Vergoeding computer (bedrag incl. BTW)

nvt

€ 804,72

I12

Normbedrag voor verstrekking in bruikleen (Contractuele uitzonderingen zijn mogelijk)

nvt

€ 2.890,41

Q1

Uurvergoeding voor Persoonlijke ondersteuning/Jobcoaching (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 87,75

Q2

Subsidiebedrag voor Interne Jobcoaching

   
 

begeleidingsregime jaar 1 licht

nvt

€ 2.785,56

 

begeleidingsregime jaar 1 midden

nvt

€ 4.745,77

 

begeleidingsregime jaar 1 intensief

nvt

€ 7.015,49

 

begeleidingsregime jaar 2 licht

nvt

€ 1.444,37

 

begeleidingsregime jaar 2 midden

€ 2.700,00

€ 2.372,89

 

begeleidingsregime jaar 2 intensief

€ 4.500,00

€ 3.507,75

 

begeleidingsregime jaar 3 licht

nvt

€ 1.444,37

 

begeleidingsregime jaar 3 midden

nvt

€ 1.444,37

 

begeleidingsregime jaar 3 intensief

nvt

€ 2.785,56

 

Subsidiebedrag voor Interne Jobcoaching voor een proefplaatsing

   
 

begeleidingsregime licht

nvt

€ 515,85

 

begeleidingsregime midden

nvt

€ 619,01

 

begeleidingsregime intensief

nvt

€ 825,35

Z1

Inkomensgrens voor startende zelfstandige

nvt

€ 87.466,71

Z2

Vergoeding kosten begeleiding startende zelfstandigen voor en na de start (bedrag excl. BTW)

nvt

€ 3.936,00

Z3

Voorbereidingskrediet startende zelfstandigen (bedrag incl. BTW)

nvt

€ 3.061,33

Z4

Starterskrediet

nvt

€ 36.762,00

Terug naar begin van de pagina