Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020

Geldend van 18-09-2019 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 mei 2019, nr. DUO/OND-2019/6831 M, houdende vaststelling van de elementcodetabel, opleidingencodetabel, vakcodetabel en examenonderdelencodetabel voor school- en studiejaar 2019-2020 (Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020)

Artikel 1. Vaststelling elementcodetabel vo en vso schooljaar 2019–2020

Ten behoeve van de telling per 1 oktober 2019 van leerlingen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor het schooljaar 2019–2020 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling opleidingencodetabel volwasseneneducatie schooljaar 2019–2020

Ten behoeve van de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2019–2020 de opleidingencodetabel die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling vakcodetabel vo, vso en volwasseneneducatie schooljaar 2019–2020

Ten behoeve van de scholen voor voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 en 1.4a.1.van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2019–2020 de vakcodetabel die is opgenomen in de bijlage III bij deze regeling.

Artikel 4. Vaststelling generieke examenonderdelencodetabel mbo studiejaar 2019–2020

Ten behoeve van de instellingen bedoeld in artikel 1.1.1 sub b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs geldt voor wat betreft het beroepsonderwijs, voor het studiejaar 2019–2020 de examenonderdelencodetabel die is opgenomen in bijlage IV bij deze regeling

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020.

Deze regeling zal met bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I. van Engelshoven

Bijlage I. behorende bij artikel 1 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020

Elementcodetabel vo en vso schooljaar 2019–2020

Registratie

Korte Omschrijving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

Code

             

0011

Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0012

Ljvb op VMBO-Gm Lw

1

2

       

0013

Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0015

Ljvb op VWO/HAVO

1

2

3

     

0016

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0017

Ljvb op VWO

1

2

3

     

0022

Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

0023

Ljvb op VMBO-Alle Lw

1

2

       

0024

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

0031

Ljvb op VMBO-BBg Lw

1

2

       

0032

Ljvb op VMBO-Kbg Lw

1

2

       

0033

Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw

1

2

       

0041

Lj LWOO vb op Bbg Lw

1

2

       

0042

Lj LWOO vb op Gm Lw

1

2

       

0043

Lj LWOO vb op Kbg Lw

1

2

       

0044

Lj LWOO vb op Th/Gm Lw

1

2

       

0045

Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw

1

2

       

0046

Lj LWOO vb op Alle Lw

1

2

       

0090

Praktijkonderwijs

1

2

3

4

5

6

0100

VWO-ATHENEUMSTROOM

1

2

3

     

0170

VWO-ATH Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0171

VWO-ATH Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0172

VWO-ATH Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0173

VWO-ATH Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0200

VWO-GYMNASIUMSTROOM

1

2

3

     

0270

VWO-GYM Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0271

VWO-GYM Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0272

VWO-GYM Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0273

VWO-GYM Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0300

HAVO

1

2

3

     

0370

HAVO Prf Nat/Tech

     

4

5

 

0371

HAVO Prf Nat/Gezond

     

4

5

 

0372

HAVO Prf Ec/Maat

     

4

5

 

0373

HAVO Prf Cul/Maat

     

4

5

 

0400

MAVO/Theor Lw-VMBO

1

2

       

0470

MAVO/Theor Lw-Profiel Techniek

   

3

4

   

0471

MAVO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

   

3

4

   

0472

MAVO/Theor Lw-Profiel Economie

   

3

4

   

0473

MAVO/Theor Lw-Profiel Landbouw

   

3

4

   

0474

MAVO/Theor Lw-Profielloos lj.3

   

3

     

0700

International Baccalaureate middle years programme

1

2

3

4

5

 

0800

International Baccalaureate diplom programme

       

5

6

0801

International Baccalaureate diplom programme Dutch Residents

       

5

6

0802

European Secondary School ESS 1-5

1

2

3

4

5

 

0803

European Secondary School ESS 6-7

       

5

6

0804

International Baccalaureate Career-related programme

       

5

6

1394

LWOO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

2

       

1916

VMBO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

2

       

2210

LWOO MAVO/Theor Lw

1

2

       

2211

LWOO/Theor Lw-Profiel Techniek

   

3

4

   

2212

LWOO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

   

3

4

   

2213

LWOO/Theor Lw-Profiel Economie

   

3

4

   

2214

LWOO/Theor Lw-Profiel Landbouw

   

3

4

   

2215

LWOO MAVO/Theor Lw-Profielloos lj.3

   

3

     

4011

VWO-ATH naar VAVO

1

2

3

4

5

6

4016

VWO-ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

4021

VWO-GYM naar VAVO

1

2

3

4

5

6

4026

VWO-GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

4031

HAVO naar VAVO

1

2

3

4

5

 

4036

HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt

       

5

 

4040

VMBO-TL naar VAVO

1

2

3

4

   

4045

VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

     

4

   

4050

LWOO VMBO-TL naar VAVO

1

2

3

4

   

4055

LWOO VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

     

4

   

4411

LWOO BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4412

LWOO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4413

LWOO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-3

   

3

4

   

4431

LWOO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4432

LWOO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4433

LWOO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-3

   

3

4

   

4451

LWOO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4452

LWOO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4453

LWOO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-3

   

3

4

   

4471

LWOO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4472

LWOO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4473

LWOO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-3

   

3

4

   

4491

LWOO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4492

LWOO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4493

LWOO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-3

   

3

4

   

4511

VMBO BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4512

VMBO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4513

VMBO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-3

   

3

4

   

4531

VMBO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4532

VMBO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4533

VMBO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-3

   

3

4

   

4551

VMBO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4552

VMBO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4553

VMBO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-3

   

3

4

   

4571

VMBO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4572

VMBO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4573

VMBO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-3

   

3

4

   

4591

VMBO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4592

VMBO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4593

VMBO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-3

   

3

4

   

4611

LWOO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4612

LWOO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4613

LWOO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4631

LWOO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4632

LWOO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4633

LWOO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4651

LWOO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4652

LWOO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4653

LWOO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4671

LWOO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4672

LWOO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4673

LWOO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4691

LWOO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4692

LWOO TL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4693

LWOO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4711

VMBO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4712

VMBO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4713

VMBO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4731

VMBO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4732

VMBO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4733

VMBO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4751

VMBO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4752

VMBO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4753

VMBO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4771

VMBO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4772

VMBO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4773

VMBO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4791

VMBO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4792

VMBO TL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4793

VMBO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

6011

VMBO BB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6021

VMBO KB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6031

VMBO GL Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6055

LWOO BB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6065

LWOO KB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6075

LWOO GL Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6111

VMBO BB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6121

VMBO KB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6131

VMBO GL Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6155

LWOO BB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6165

LWOO KB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6175

LWOO GL Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6211

VMBO BB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6221

VMBO KB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6231

VMBO GL Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6255

LWOO BB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6265

LWOO KB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6275

LWOO GL Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6311

VMBO BB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6321

VMBO KB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6331

VMBO GL Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6355

LWOO BB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6365

LWOO KB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6375

LWOO GL Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6411

VMBO BB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6421

VMBO KB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6431

VMBO GL Economie en ondernemen

   

3

4

   

6455

LWOO BB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6465

LWOO KB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6475

LWOO GL Economie en ondernemen

   

3

4

   

6511

VMBO BB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6521

VMBO KB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6531

VMBO GL Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6555

LWOO BB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6565

LWOO KB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6575

LWOO GL Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6611

VMBO BB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6621

VMBO KB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6631

VMBO GL Zorg en welzijn

   

3

4

   

6655

LWOO BB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6665

LWOO KB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6675

LWOO GL Zorg en welzijn

   

3

4

   

6711

VMBO BB Groen

   

3

4

   

6721

VMBO KB Groen

   

3

4

   

6731

VMBO GL Groen

   

3

4

   

6755

LWOO BB Groen

   

3

4

   

6765

LWOO KB Groen

   

3

4

   

6775

LWOO GL Groen

   

3

4

   

6811

VMBO BB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6821

VMBO KB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6831

VMBO GL Maritiem en techniek

   

3

4

   

6855

LWOO BB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6865

LWOO KB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6875

LWOO GL Maritiem en techniek

   

3

4

   

6911

VMBO BB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6921

VMBO KB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6931

VMBO GL Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6955

LWOO BB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6965

LWOO KB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6975

LWOO GL Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7011

VMBO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7021

VMBO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7055

LWOO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7065

LWOO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7111

VMBO BB LWT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7121

VMBO BB ENT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7155

LWOO BB LWT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7165

LWOO BB ENT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7211

VMBO BB LWT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7221

VMBO BB ENT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7255

LWOO BB LWT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7265

LWOO BB ENT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7311

VMBO BB LWT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7321

VMBO BB ENT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7355

LWOO BB LWT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7365

LWOO BB ENT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7411

VMBO BB LWT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7421

VMBO BB ENT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7455

LWOO BB LWT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7465

LWOO BB ENT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7511

VMBO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7521

VMBO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7555

LWOO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7565

LWOO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7611

VMBO BB LWT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7621

VMBO BB ENT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7655

LWOO BB LWT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7665

LWOO BB ENT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7711

VMBO BB LWT Groen

   

3

4

   

7721

VMBO BB ENT Groen

   

3

4

   

7755

LWOO BB LWT Groen

   

3

4

   

7765

LWOO BB ENT Groen

   

3

4

   

7811

VMBO BB LWT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7821

VMBO BB ENT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7855

LWOO BB LWT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7865

LWOO BB ENT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7911

VMBO BB LWT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7921

VMBO BB ENT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7955

LWOO BB LWT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7965

LWOO BB ENT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

Technische toelichting bijlage I

Een aantal oude vmbo en lwoo bovenbouwcodes worden in verband met de invoering van de profielen in het vmbo, gefaseerd afgebouwd. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zijn de codes voor leerjaar 3 afgesloten. Met ingang van het schooljaar 2019–2020 staat voor deze codes ook leerjaar 4 niet meer open. Het gaat om de volgende codes:

  • de mavo en lwoo codes 2210 en 0400;

  • de vmbo en lwoo codes 2311 t/m 3474;

Met ingang van het schooljaar 2019–2020 wordt het weer mogelijk om leerlingen in het derde jaar van de theoretische leerweg in te schrijven op een algemene elementcode, die niet gekoppeld is aan één van de vier profielen (namelijk 0474 en 2215 voor lwoo-leerlingen). Dit wordt mogelijk gemaakt omdat in deze leerweg een deel van de leerlingen in het derde leerjaar nog geen keuze voor een profiel heeft gemaakt. Het blijft daarnaast mogelijk om tl-leerlingen in het derde jaar al wel op een specifieke elementcode in te schrijven. In het vierde leerjaar kunnen tl-leerlingen alleen nog ingeschreven worden op een specifieke elementcode, gekoppeld aan het profiel dat ze volgen.

De oude vbo en lwoo onderbouwcodes voor Kust- rijn- en binnenvaart en Haven en vervoerschool zijn niet meer in gebruik en verwijderd uit de tabel. Het gaat om de codes 1393, 1397, 1908 en 1915. De vervallen codes zijn vervangen door de onderbouw codes (1394 en 1916) behorend bij het profiel Maritiem en techniek. Deze codes zijn in de tabel voor 2018-2019 geïntroduceerd.

De codes voor de dubbele profielen havo (0374 t/m 0379) vwo atheneumstroom (0174 t/m 0179) en vwo gymnasiumstroom (0274 t/m 0279) komen te vervallen. In doorontwikkelen BRON is meegenomen dat er vanaf 2019 meerdere profielen kunnen kunnen worden geregistreerd per leerling. Leerlingen die meer profielen volgen worden niet meer aangeleverd aan BRON onder een separate elementcode. Een bekostigde school levert de elementcode aan van het profiel waarop de leerling staat ingeschreven en waarvoor de school bekostiging wil ontvangen (de primaire keuze van de leerling). Als aanvullende opleiding wordt per profiel de elementcode aangeleverd van de eventuele andere profielen die de leerling volgt. Scholen krijgen voor leerlingen die meer profielen volgen dan per profiel een cijferlijst getoond in plaats van één cijferlijst waar alle vakken van alle profielen op staan.

Bijlage II. behorende bij artikel 2 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020

Opleidingencodetabel Volwasseneneducatie schooljaar 2019–2020

Code

Korte Omschrijving

5100

VAVO ATHENEUM

5121

VAVO ATH zonder profiel

5150

VAVO ATH Prf Nat/Tech

5151

VAVO ATH Prf Nat/Gezond

5152

VAVO ATH Prf Ec/Maat

5153

VAVO ATH Prf Cul/Maat

5170

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech

5171

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond

5172

VAVO ATH NW Prf Ec/Maat

5173

VAVO ATH NW Pfr Cul/Maat

5190

VAVO ATH voorexamenklas

5200

VAVO GYMNASIUM

5221

VAVO GYM zonder profiel

5250

VAVO GYM Prf Nat/Tech

5251

VAVO GYM Prf Nat/Gezond

5252

VAVO GYM Prf Ec/Maat

5253

VAVO GYM Prf Cul/Maat

5270

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech

5271

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond

5272

VAVO GYM NW Prf Ec/Maat

5273

VAVO GYM NW Prf Cul/Maat

5290

VAVO GYM voorexamenklas

5300

VAVO HAVO

5321

VAVO HAVO zonder profiel

5350

VAVO HAVO Prf Nat/Tech

5351

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond

5352

VAVO HAVO Prf Ec/Maat

5353

VAVO HAVO Prf Cul/Maat

5370

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech

5371

VAVO HAVO NW Prf Nat/Gezond

5372

VAVO HAVO NW Prf Ec/Maat

5373

VAVO HAVO NW Prf Cul/Maat

5390

VAVO HAVO voorexamenklas

5400

VAVO MAVO/Theor Lw-VMBO

5421

VAVO MAVO Theor Lw zonder profiel

5450

VAVO MAVOTheor Lw-Profiel Techniek

5451

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

5452

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Economie

5453

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Landbouw

5490

VAVO MAVO/theorethische leerweg-vmbo voorexamenklas

Technische toelichting bijlage II

Voor het vavo is een code 5421 VAVO MAVO Theor Lw zonder profiel toegevoegd voor leerlingen die losse vakken volgen en niet een volledig profiel.

De ‘profielloze’ codes 5101, 5201 en 5301 zijn vervallen (betreft codes 2e fase oude stijl die inmiddels zijn uit gefaseerd). Bij de codes voor de 2e fase nieuwe stijl 5121,5221 en 5321 is de aanduiding ‘nw’ verwijderd.

De codes voor de dubbele profielen havo, vwo atheneumstroom en vwo gymnasiumstroom zijn komen te vervallen. Het gaat om de codes: 5154 t/m 5159, 5174 t/m 5179, 5254 t/m 5259, 5274 t/m 5279, 5354 t/m 5359 en 5374 t/m 5379. In doorontwikkelen BRON is meegenomen dat er vanaf 2019 meerdere profielen/elementcodes kunnen worden geregistreerd per leerling. Scholen krijgen voor leerlingen die meer profielen volgen per profiel een cijferlijst getoond in plaats van één cijferlijst waar alle vakken van alle profielen op staan.

Bijlage III. behorende bij artikel 3 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020

Vakcodetabel voor het vo, vso en de volwasseneneducatie voor het schooljaar 2019–2020

Vakcodes havo/vwo 2019/2020

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code profielvakken

algemene natuurwetenschappen

Anw

anw

0301

0301

aardrijkskunde

Aardrijkskunde

ak

0131

0131

filosofie

Filosofie

fi

0311

0311

management en organisatie

m&o

m&o

0251

0251

informatica

Informatica

in

0161

0161

klassieke culturele vorming

kcv

kcv

 

0371

muziek

muziek

mu

0260

0260

tekenen

tekenen

te

0270

0270

Nederlandse taal en literatuur

Nederlands

netl

1001

1001

Engelse taal en literatuur

Engels

entl

1002

1002

Franse taal en literatuur

Frans

fatl

1003

1003

Duitse taal en literatuur

Duits

dutl

1004

1004

Spaanse taal en literatuur

Spaans

sptl

1005

1005

Italiaanse taal en literatuur

Italiaans

ittl

1006

1006

Russische taal en literatuur

Russisch

rutl

1007

1007

Turkse taal en literatuur

Turks

tutl

1008

1008

Arabische taal en literatuur

Arabisch

artl

1009

1009

Latijnse taal en literatuur

Latijn

latl

 

1010

Griekse taal en literatuur

Grieks

grtl

 

1011

Spaanse taal en literatuur (elementair)

Spaans-e

s-e

1012

1012

Italiaanse taal en literatuur (elementair)

Italiaans-e

i-e

1013

1013

Russische taal en literatuur (elementair)

Russisch-e

r-e

1014

1014

Turkse taal en literatuur (elementair)

Turks-e

t-e

1015

1015

Arabische taal en literatuur (elementair)

Arabisch-e

a-e

1016

1016

Friese taal en cultuur

Fries

frtc

1017

1017

biologie

biologie

biol

1018

1018

maatschappijleer

mijleer

maat

1019

1019

culturele en kunstzinnige vorming

ckv

ckv

1020

1020

geschiedenis

geschiedenis

ges

1021

1021

economie

economie

econ

1022

1022

natuurkunde

natuurkunde

nat

1023

1023

wiskunde A

wiskunde A

wisA

1024

1024

wiskunde B

wiskunde B

wisB

1025

1025

wiskunde C

wiskunde C

wisC

 

1026

wiskunde D

wiskunde D

wisD

1027

1027

scheikunde

scheikunde

schk

1028

1028

kunst (algemeen)

kunst algemeen

kua

1029

1029

kunst (beeldende vormgeving)

kunst beeldend

kubv

1030

1030

kunst (muziek)

kunst muziek

kumu

1031

1031

kunst (drama)

kunst drama

kudr

1032

1032

kunst (dans)

kunst dans

kuda

1033

1033

maatschappijwetenschappen

maatschwet

maw

1034

1034

natuur, leven en technologie

nlt

nlt

1035

1035

handvaardigheid

handvaardigheid

hndv

1036

1036

textiele vormgeving

textiele vorm

txvg

1037

1037

lichamelijke opvoeding

lo

lo

0353

0353

bewegen, sport en maatschappij

bsm

bsm

1038

1038

literatuur

literatuur

lit

1039

1039

Chinese taal en cultuur

Chinees

chtc

 

1052

godsdienst

godsdienst

gds

1060

1060

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

levens vorm

lv

1061

1061

Nederlandse taal

Nederlands

nezl

1062

1062

Engelse taal

Engels

enzl

1063

1063

Franse taal

Frans

fazl

1064

1064

Duitse taal

Duits

duzl

1065

1065

Spaanse taal

Spaans

spzl

1066

1066

Italiaanse taal

Italiaans

itzl

1067

1067

Russische taal

Russisch

ruzl

1068

1068

Turkse taal

Turks

tuzl

1069

1069

Arabische taal

Arabisch

arzl

1070

1070

Chinese taal en cultuur (elementair)

Chinees-e

chte

 

1071

Latijnse taal en literatuur met kcv

Latijn met kcv

lakc

 

1050

Griekse taal en literatuur met kcv

Grieks met kcv

grkc

 

1051

Latijnse taal en cultuur

Latijnse tc

ltc

 

1110

Griekse taal en cultuur

Griekse tc

gtc

 

1111

maatschappelijke stage

maatsch stage

msst

1112

1112

rekentoets 3F

rekentoets 3F

RT3F

1121

1121

rekentoets 3ER

rekentoets 3ER

R3ER

1123

1123

bedrijfseconomie

bedrijfseconomie

beco

0400

0400

         

vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

       

onderzoek- en kenniscentrum Villa Bredero

Villa Bredero

okvb

0305

0305

Portugees

Portugees

port

0205

0205

vooropleiding muziekvakonderwijs

vo muziek

vomu

0431

0431

vooropleiding dansvakonderwijs

vo dans

voda

0432

0432

onderzoek en ontwerpen (beschikking 2007)

o&o

o&o

1054

1054

product ontwerpen

prod ontwerp

pron

1055

1055

mens en religie

mens en reli

mere

1058

1058

geloof, leven en filosofie

glf

glf

1059

1059

religie, mens en samenleving

rms

rms

1072

1072

klassiek Hebreeuwse taal en literatuur

klassiek hebreeuwse tali

khtl

1093

1093

modern Hebreeuwse taal en literatuur

modern hebreeuwse tali

mhtl

1094

1094

academische vaardigheden

academische vaardigheden

acva

 

1131

         

oud

       
         

Arabische taal (oud)

Arabisch

ar

 

0111

Arabische taal 1

Arabisch 1

ar1

0112

 

Arabische taal 1,2

Arabisch 1,2

ar12

0113

 

Arabische taal (elementair)

Arabisch-e

ar-e

0114

0114

biologie (oud)

biologie

bi

0191

 

biologie 1

biologie 1

bi1

 

0192

biologie 1,2

biologie 1,2

bi12

 

0193

culturele en kunstzinnige vorming 1

ckv1

ckv1

0401

0401

culturele en kunstzinnige vorming 2

ckv2

ckv2

0402

0402

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

beeldend 3

bv3

0403

0403

culturele en kunstzinnige vorming 3 muziek)

muziek 3

mu3

0404

0404

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

drama 3

dr3

0405

0405

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

dans 3

da3

0406

0406

culturele en kunstzinnige vorming 2 in combinatie met:

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

beeldend 2,3

bv23

0407

0407

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

muziek 2,3

mu23

0408

0408

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

drama 2,3

dr23

0409

0409

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

dans 2,3

da23

0411

0411

Duitse taal 1

Duits 1

du1

0061

0061

Duitse taal 1,2

Duits 1,2

du12

0062

0062

economie 1

economie 1

ec1

0231

0231

economie 1,2

economie 1,2

ec12

0232

0232

Engelse taal (oud)

Engels

en

0071

0071

Franse taal 1

Frans 1

fa1

0051

0051

Franse taal 1,2

Frans 1,2

fa12

0052

0052

Friese taal

Fries

fr

 

0021

Friese taal 1

Fries 1

fr1

0022

 

Friese taal 1,2

Fries 1,2

fr12

0023

 

geschiedenis (oud)

geschiedenis

gs

0121

 

geschiedenis 1 (gemeenschappelijk deel)

geschiedenis1

gs1

 

0122

geschiedenis (profieldeel of vrije deel)

geschiedenis

gs

 

0123

geschiedenis en maatschappijleer

gesch/mijleer

gm

0124

0124

Griekse taal en letterkunde

Grieks

gr

 

0041

handvaardigheid I (handenarbeid)

handv. I

ha

0280

0280

handvaardigheid II (textiele werkvormen)

handv. II

tw

0290

0290

Italiaanse taal (oud)

Italiaans

it

 

0201

Italiaanse taal 1

Italiaans 1

it1

0202

 

Italiaanse taal 1,2

Italiaans 1,2

it12

0203

 

Italiaanse taal (elementair)

Italiaans-e

it-e

0204

0204

Latijnse taal en letterkunde

Latijn

la

 

0031

letterkunde

letterkunde

lett

0361

0361

lichamelijke opvoeding 1

lo 1

lo1

0351

0351

lichamelijke opvoeding 2

lo 2

lo2

0352

0352

maatschappijleer 1 (gemeenschapelijk deel)

mijleer 1

ma1

0321

0321

maatschappijleer (voor profiel- of vrij deel)

mijleer

ma

0322

0322

natuurkunde 1

natuurkunde 1

na1

0171

0171

natuurkunde 1,2

natuurkunde 1,2

na12

0172

0172

Nederlandse taal (oud)

Nederlands

ne

0011

0011

Russische taal (oud)

Russisch

ru

 

0091

Russische taal 1

Russisch 1

ru1

0092

 

Russische taal 1,2

Russisch 1,2

ru12

0093

 

Russische taal (elementair)

Russisch-e

ru-e

0094

0094

scheikunde (oud)

scheikunde

sk

0181

 

scheikunde 1

scheikunde 1

sk1

 

0182

scheikunde 1,2

scheikunde 1,2

sk12

 

0183

Spaanse taal (oud)

Spaans

sp

 

0081

Spaanse taal 1

Spaans 1

sp1

0082

 

Spaanse taal 1,2

Spaans 1,2

sp12

0083

 

Spaanse taal (elementair)

Spaans-e

sp-e

0084

0084

Turkse taal (oud)

Turks

tu

 

0101

Turkse taal 1

Turks 1

tu1

0102

 

Turkse taal 1,2

Turks 1,2

tu12

0103

 

Turkse taal (elementair)

Turks-e

tu-e

0104

0104

wiskunde A1

wiskunde A1

wa1

0141

0141

wiskunde A1,2

wiskunde A1,2

wa12

0142

0142

wiskunde B1

wiskunde B1

wb1

0151

0151

wiskunde B1,2

wiskunde B1,2

wb12

0152

0152

vakcodes vmbo 2019/2020

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

afkorting

BB

KB

GL

TL

     

Vakcode

Vakcode

Vakcode

Vakcode

Algemene vakken

           

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

0131

0131

0131

0131

Arabische taal

Arabisch

ar

0111

0111

0111

0111

biologie

biologie

bi

0191

0191

0191

0191

Duitse taal

Duits

du

0063

0063

0063

0063

economie

economie

ec

0233

0233

0233

0233

Engelse taal

Engels

en

0071

0071

0071

0071

Franse taal

Frans

fa

0053

0053

0053

0053

geschiedenis en staatsinrichting

gesch/staatsinr

gs

0125

0125

0125

0125

kunstvakken I

kunstv I

kv1

0416

0416

0416

0416

kunstvakken II beeldende vakken - audiovisuele vormgeving

beeldend-av

bav

   

0420

0420

kunstvakken II beeldende vakken - film

beeldend-fi

bfi

   

0421

0421

kunstvakken II beeldende vakken - fotografie

beeldend-fo

bfo

   

0422

0422

kunstvakken II beeldende vakken - handvaardigheid/handenarbeid

beeldend-ha

bha

   

0417

0417

kunstvakken II beeldende vakken - handvaardigheid/textiele werkvormen

beeldend-tw

btw

   

0419

0419

kunstvakken II beeldende vakken - tekenen

beeldend-te

bte

   

0418

0418

kunstvakken II dans

dans

kda

   

0414

0414

kunstvakken II drama

drama

kdr

   

0415

0415

kunstvakken II muziek

muziek

kmu

   

0413

0413

lichamelijke opvoeding

lo

lo

0353

0353

0353

0353

maatschappijleer

mijleer

ma

0322

0322

0322

0322

maatschappijleer II

mijleer II

ma2

0323

0323

0323

0323

natuur- en scheikunde I

nask I

nsk1

0173

0173

0173

0173

natuur- en scheikunde II

nask II

nsk2

   

0174

0174

Nederlandse taal

Nederlands

ne

0011

0011

0011

0011

Spaanse taal

Spaans

sp

0081

0081

0081

0081

Turkse taal

Turks

tu

0101

0101

0101

0101

wiskunde

wiskunde

wi

0153

0153

0153

0153

lichamelijke opvoeding 2

lo2

lo2

   

0352

0352

Friese taal en cultuur

Fries

frtc

   

1017

1017

maatschappelijke stage

maatsch stage

msst

1112

1112

1112

1112

rekentoets 2F

rekentoets 2F

RT2F

1120

1120

1120

1120

rekentoets 3F

rekentoets 3F

RT3F

1121

1121

1121

1121

rekentoets 2ER

rekentoets 2ER

R2ER

1122

1122

1122

1122

rekentoets 3ER

rekentoets 3ER

R3ER

1123

1123

1123

1123

maatschappijkunde

maatschappijkunde

mask

1127

1127

1127

1127

informatietechnologie

informatietechnologie

inft

   

1128

1128

kunstvakken inclusief ckv

kunstvakken incl ckv

kckv

1130

1130

1130

1130

             

vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

           

haven en vervoer

havenvervoer

hvs

0692

0692

0692

 

mode en techniek

modetech

mot

0699

0699

0699

 

rijn, binnen- en kustvaart

rbkvaart

rbk

0691

0691

0691

 

toerisme & recreatie

toerisme & recreatie

tr

0876

0876

0876

 

Hebreeuws klassiek

Klassiek Hebreeuws

Kh

     

0383

Hebreeuws modern

Modern Hebreeuws

Mh

     

0393

bouwtechniek - infra

infra

bti

1095

1095

1095

 

IT/informatica

IT/Informatica

it/i

     

1096

vooropleiding muziekvakonderwijs

vo muziek

vomu

     

0431

vooropleiding dansvakonderwijs

vo dans

voda

     

0432

technologie & toepassing

technologietoepassing

teto

   

1126

1126

             

beroepsgerichte vakken vmbo

           
             

profielvak bouwen, wonen, interieur

           

bouwen, wonen, interieur

bouwwonenint

bwi

1200

1200

1200

 
             

profielmodule bouwen, wonen, interieur

           

bouwproces en bouwvoorbereiding

bouwprocvoorb

bpbv

1201

1201

1201

 

bouwen vanaf de fundering

bouwenfundering

bfun

1202

1202

1202

 

hout- en meubelverbindingen

houtmeubelverb

hmvb

1203

1203

1203

 

design en decoratie

designdec

ddec

1204

1204

1204

 
             

beroepsgerichte keuzevakken bouwen, wonen, interieur

           

constructieve aansluitingen en afwerking

constraansluitafw

caa

1205

1205

1205

 

schoonmetselwerk

schoonmetselw

schm

1206

1206

1206

 

schilderen van hout- en steenachtige ondergronden

schilhoutsteen

shso

1207

1207

1207

 

interieurbouw, stands en betimmeringen

intstandbetim

isb

1208

1208

1208

 

bouwkundig onderhoud, renovatie en transformatie

bouwkonderhrenoventransf

bort

1224

1224

1224

 

gevelopeningen

gevelopeningen

geve

1210

1210

1210

 

daken en kapconstructies van hout

dakenkapconstructieshout

dkch

1225

1225

1225

 

vloeren

vloeren

vloe

1212

1212

1212

 

bouwmethoden en bouwstijlen

bouwmethoden

bmet

1213

1213

1213

 

bijzonder metselwerk

bijzmetselwerk

bmsw

1214

1214

1214

 

scheidingswanden

scheidingswand

schw

1215

1215

1215

 

wandafwerking

wandafwerking

wafw

1216

1216

1216

 

schilderen en spuiten op kunststof en metalen

schilderenspuitenkunststofmeta

sskm

1226

1226

1226

 

onderhoud schilderwerk

onderhschilderw

osw

1218

1218

1218

 

glaszetten

glaszetten

glsz

1227

1227

1227

 

meubelmaken

meubelmaken

meub

1220

1220

1220

 

bouw- en woonrijp maken

bouwrwoonrmaken

brwr

1221

1221

1221

 

terreinafwerking

terreinafw

tafw

1222

1222

1222

 

interieurontwerp en -design

interieurontwdesign

intd

1223

1223

1223

 

aardbevingsbestendig bouwen

aardbevingsbestendigbouwen

abbb

1229

1229

1229

 

tegelzetten voor het vmbo

tegelzetten voor het vmbo

tzvv

1230

1230

1230

 

meubelstofferen voor het vmbo

meubelstofferen vh vmbo

msvv

1231

1231

1231

 
             

profielvak produceren, installeren en energie

           

produceren, installeren en energie

prodinstallenergie

pie

1300

1300

1300

 
             

profielmodule produceren, installeren en energie

           

ontwerpen en maken

ontwerpenmaken

ontw

1301

1301

1301

 

bewerken en verbinden van materialen

bewerkverbmat

bevm

1302

1302

1302

 

besturen en automatiseren

bestautom

baut

1303

1303

1303

 

installeren en monteren

installmont

insm

1304

1304

1304

 
             

beroepsgerichte keuzevakken produceren, installeren en energie

           

plaat- en constructiewerk

plaatconstrwerk

plcw

1305

1305

1305

 

booglasprocessen

booglasprocessen

bglp

1326

1326

1326

 

klimaattechnologie

klimaattechn

klit

1307

1307

1307

 

procestechniek

procestechn

pt

1308

1308

1308

 

duurzame energie

duurzameenergie

drze

1327

1327

1327

 

werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud

wtkelektrotonderh

wtet

1310

1310

1310

 

utiliteitsinstallaties

utiliteitsinstal

utii

1311

1311

1311

 

praktisch booglassen

praktisch booglassen

prbl

1328

1328

1328

 

CNC-technieken

CNCtechn

cnc

1313

1313

1313

 

drinkwater en sanitair

drinkwatersanitair

drws

1314

1314

1314

 

dakbedekking

dakbedekk

dakb

1316

1316

1316

 

verspaningstechnieken

verspaningstechn

vspt

1317

1317

1317

 

woon- en kantoortechnologie

woonkantoortechn

wkt

1318

1318

1318

 

domotica en automatisering

domoticaautomatisering

dmat

1329

1329

1329

 

nutsvoorzieningen

nutsvoorz

nvz

1322

1322

1322

 

koudetechniek

koudetechniek

koud

1330

1330

1330

 

licht, geluid en beeld

lichtgeluidbeeld

lglb

1315

1315

1315

 

machinebouw - verspanen

machinebouwverspanen

mbvs

1331

1331

1331

 

ontwerp duurzame comfortwoning

ontwduurzcomfortwoning

docw

1228

1228

1228

 

lasrobot

lasrobot

lrbt

 

1332

1332

 

cloud en cybersecurity

cloud & cybersecurity

clcy

1333

1333

1333

 

slimme technologie

slimme technologie

stec

1334

1334

1334

 
             

profielvak mobiliteit en transport

           

mobiliteit en transport

mobiliteittransport

mobt

1400

1400

1400

 
             

profielmodule mobiliteit en transport

           

motorconditie testen

motorconditietest

mct

1401

1401

1401

 

wielophanging en carrosserie

wielophcarrosserie

wohc

1402

1402

1402

 

verlichtings- en comfortsystemen

verlichtcomfortsyst

vlcs

1403

1403

1403

 

transport

transport

trns

1404

1404

1404

 
             

beroepsgerichte keuzevakken mobiliteit en transport

           

motorsystemen

motorsyst

mots

1405

1405

1405

 

aandrijf- en remsysteem

aandrijfremsyst

adrs

1406

1406

1406

 

elektronica

elektronica

elek

1407

1407

1407

 

bedrijfswagens

bedrijfswag

bdrw

1408

1408

1408

 

fietstechniek

fietstechn

ftst

1409

1409

1409

 

gemotoriseerde tweewieler

gemottweewiel

mott

1410

1410

1410

 

carrosseriebouw

carrosseriebouw

carb

1411

1411

1411

 

autoschade en spuiten

autoschadespuiten

ass

1412

1412

1412

 

verbrandingsmotoren

verbrandingsmot

vbrm

1413

1413

1413

 

ritvoorbereiding en ritafhandeling

ritvoorb/afhand

rvra

1414

1414

1414

 

mobiele werktuigen

mobwerktuigen

mwt

1415

1415

1415

 

operationele magazijnwerkzaamheden

operatmagzwerkz

omwz

1416

1416

1416

 
             

profielvak media, vormgeving en ICT

           

media, vormgeving en ICT

mediavorgICT

mvic

1500

1500

1500

 
             

profielmodule media, vormgeving en ICT

           

audiovisuele vormgeving en productie

audiovisvormgprod

avp

1501

1501

1501

 

2D- en 3D-vormgeving en -productie

2D/3Dvormgprod

2d3d

1502

1502

1502

 

ICT

ict

ict

1503

1503

1503

 

interactieve vormgeving en productie

interactvormgprod

ivp

1504

1504

1504

 
             

beroepsgerichte keuzevakken media, vormgeving en ICT

           

3D-vormgeving en -realisatie

3Dvormreal

3dvr

1505

1505

1505

 

idee-ontwikkeling

ideeontw

idee

1506

1506

1506

 

netwerkbeheer

netwerkbeh

netw

1507

1507

1507

 

printmediaproductie

printmediaprod

pmp

1508

1508

1508

 

tekenen, schilderen en illustreren

tekschildillustr

tsi

1509

1509

   

game-design

game-design

gamd

1510

1510

1510

 

fotografie

fotograf

foto

1511

1511

1511

 

licht, geluid en decor

licht,geluid,dec

lgd

1512

1512

1512

 

applicatieontwikkeling

appl-ontwikkeling

appo

1513

1513

1513

 

digitale beveiliging

digibeveiliging

dgbv

1514

1514

1514

 

sign

sign

sign

1515

1515

1515

 

vormgeven & typografie

vormgtypogr

vgtg

1516

1516

1516

 

innovatie en prototyping

innovatie en prototyping

inpt

1517

1517

1517

 
             

profielvak economie en ondernemen

           

economie en ondernemen

eco&ondern

eo

1700

1700

1700

 
             

profielmodule economie en ondernemen

           

commercieel

commercieel

com

1701

1701

1701

 

secretarieel

secretarieel

sec

1702

1702

1702

 

logistiek

logistiek

log

1703

1703

1703

 

administratie

administratie

adm

1704

1704

1704

 
             

beroepsgerichte keuzevakken economie en ondernemen

           

marketing

marketing

mark

1714

1714

1714

 

officemanagement

officemanagement

offm

1715

1715

1715

 

distributie

distributie

dist

1716

1716

1716

 

financieel en administratief beheer

financieeladministratiefbeheer

fabh

1717

1717

1717

 

ondernemen

ondernemen

ondn

1709

1709

1709

 

webshop

webshop

webs

1710

1710

1710

 

presentatie en styling

presentatieenstyling

prst

1718

1718

1718

 

mode en design

modedesign

mode

1712

1712

1712

 

internationale handel

internationale handel

ihan

 

1720

1720

 

wonen en design

wonen en design

wode

1721

1721

1721

 
             

profielvak horeca, bakkerij en recreatie

           

horeca, bakkerij en recreatie

horeca,bakk,recr

hbr

1800

1800

1800

 
             

profielmodule horeca, bakkerij en recreatie

           

gastheerschap

gastheerschap

ghs

1801

1801

1801

 

de bakkerij

bakkerij

bakk

1802

1802

1802

 

de keuken

keuken

keu

1803

1803

1803

 

recreatie

recreatie

rec

1804

1804

1804

 
             

beroepsgerichte keuzevakken horeca, bakkerij en recreatie

           

gastheerspecialisatie

gastheerspecialisatie

ghsp

1817

1817

1817

 

brood- en banketspecialisatie

broodenbanketspecialisatie

bbsp

1818

1818

1818

 

keukenspecialisatie

keukenspecialisatie

kksp

1819

1819

1819

 

evenementen

evenementen

evem

1820

1820

1820

 

patisserie

patisserie

pati

1809

1809

1809

 

de bijzondere keuken

bijzkeuken

bzkk

1810

1810

1810

 

traiteur

traiteur

trai

1811

1811

1811

 

facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud

facdienstverlbeheeronderhoud

fdbo

1821

1821

1821

 
             

profielvak zorg en welzijn

           

zorg en welzijn

zorgwelzijn

zw

1600

1600

1600

 
             

profielmodule zorg en welzijn

           

mens en gezondheid

mensgezondh

mgez

1601

1601

1601

 

mens en omgeving

mensomgev

momg

1602

1602

1602

 

mens en activiteit

mensactivit

mact

1603

1603

1603

 

mens en zorg

menszorg

mzrg

1604

1604

1604

 
             

beroepsgerichte keuzevakken zorg en welzijn

           

haarverzorging

haarverzorg

hrvz

1606

1606

1606

 

huidverzorging

huidverzorg

hdvz

1607

1607

1607

 

hand- en voetverzorging

hand/voetverz

hvvz

1608

1608

1608

 

welzijn kind en jongere

welzijnkindenjongere

wzkj

1620

1620

1620

 

wonen en huishouden

wonenhuish

whh

1610

1610

1610

 

voorkomen van ongevallen en EHBO

ongevallenehbo

ehbo

1617

1617

1617

 

kennismaking met uiterlijke verzorging

kennism uiterlijke verzorging

kmuv

1623

1623

1623

 

assisteren in de gezondheidszorg

assisteren id gezondheidszorg

aghz

1624

1624

1624

 

welzijn volwassenen en ouderen

welzijn volwassenen en ouderen

wzvo

1625

1625

1625

 

facilitaire dienstverlening: catering en inrichting

facd: catering en inrichting

fdci

1626

1626

1626

 

facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie

facd: onderhoud en receptie

fdor

1627

1627

1627

 

ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

onderst sport- en bewegingsact

osba

1628

1628

1628

 
             

profielvak groen

           

groen

groen

grn

2000

2000

2000

 
             

profielmodule groen

           

groene productie

groeneproductie

grpr

2001

2001

2001

 

tussen productie en verkoop

productverkoop

tpv

2002

2002

2002

 

vergroening stedelijke omgeving

vergroeningstedelijkeomgeving

vgso

2018

2018

2018

 

groene vormgeving en verkoop

grvormgverk

grvv

2004

2004

2004

 
             

beroepsgerichte keuzevakken groen

           

het groene machinepark

groenmachinepark

grmp

2005

2005

2005

 

tuinontwerp en -aanleg

tuinontwaanl

toa

2006

2006

2006

 

werk in tuin en landschap

werktuinland

wtl

2007

2007

2007

 

bloemwerk

bloemwerk

blwk

2008

2008

2008

 

groene vormgeving en styling

grvormstyling

grvs

2009

2009

2009

 

groei voorbereiden

groeivoorbereiden

grvb

2019

2019

2019

 

groei en oogst

groeioogst

greo

2011

2011

2011

 

het houden van dieren

houdendier

hvdr

2012

2012

2012

 

gezonde dieren

gezonddier

gzdr

2013

2013

2013

 

water

water

watr

2014

2014

2014

 

voeding: hoe maak je het?

voedinghoemaakjehet

voed

2020

2020

2020

 

groene zorg

groenezorg

grzg

2016

2016

2016

 

natuurlijk groen

natgroen

natg

2017

2017

2017

 

actief in de natuur

actiefindenatuur

actn

2021

2021

2021

 

visstandbeheer en sportvisserij

visstandbeheer & sportvisserij

viss

2022

2022

2022

 
             

profielvak maritiem en techniek

           

maritiem en techniek

maritiemtechn

mate

2100

2100

2100

 
             

profielmodule maritiem en techniek

           

maritieme logistiek en communicatie

marlogcom

mlc

2101

2101

2101

 

maritieme veiligheid

marveiligh

mvh

2102

2102

2102

 

maritieme installaties

marinstall

misl

2103

2103

2103

 

reparatie en onderhoud

reponderh

repo

2104

2104

2104

 
             

beroepsgerichte keuzevakken maritiem en techniek

           

werken en leven aan boord

werklevenab

wlab

2105

2105

2105

 

ladingbehandeling aan boord

ladingbehandelingboord

lbhb

2106

2106

2106

 

navigatie

navigatie

navi

2107

2107

2107

 

scheepskennis

scheepskennis

scke

2108

2108

2108

 

zeevaartkunde

zeevaartkunde

zvku

2109

2109

2109

 

dienstverlening in de haven

dienstverleninghaven

dvlh

2110

2110

2110

 

opslag en overslag in de haven

opslagoverslaghaven

oeoh

2111

2111

2111

 

stuwadoor en vorkheftruck

stuwadoorenvorkheftruck

stvh

2120

2120

2120

 

ladingadministratie in de haven

ladingadministrhaven

lahv

2113

2113

2113

 

expediteur, luchtvaart en douane

expediteurluchtvdouane

elvd

   

2114

 

cargadoor

cargadoor

carg

   

2115

 

nautische materialen en gereedschappen

nautischematgereedsch

nmgs

2116

2116

2116

 

scheepsconstructie en -ontwerp

scheepsconstrontwerp

scow

2117

2117

2117

 

maritieme mechanische installaties

maritiememechinstall

mmis

2118

2118

2118

 

conserveren van maritieme systemen

conserverenmaritiemesystemen

cvms

2119

2119

2119

 

commerciële visserij

commerciële visserij

cvis

2121

2121

2121

 
             

profielvak dienstverlening en producten

           

dienstverlening en producten

dienstverlproduct

dvpr

1900

1900

1900

 
             

profielmodule dienstverlening en producten

           

organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever

organiserenactiviteitopdrachtg

oaog

1915

1915

1915

 

presenteren, promoten en verkopen

pres,prom,verk

ppv

1902

1902

1902

 

een product maken en verbeteren

productmakverb

prmv

1903

1903

1903

 

multimediale producten maken

multimedprod

mmpm

1904

1904

1904

 
             

beroepsgerichte keuzevakken dienstverlening en producten

           

digispel

digispel

digi

1911

1911

1911

 

robotica

robotica

robo

1906

1906

1906

 

werken aan natuur en milieu

werkenaannatuurenmilieu

wanm

1912

1912

1912

 

voeding en beweging

voedingenbeweging

vdbw

1913

1913

1913

 

podium

podium

podi

1909

1909

1909

 

geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

unidienstverlveiligh

ufdv

1910

1910

1910

 

milieu, hergebruik en duurzaamheid

milieuhergebruikenduurzaamheid

mhed

1914

1914

1914

 

dans-, acteer- en zangactiviteiten

daza

daza

1918

1918

1918

 

talentvak acteren zang en dans

tazd

tazd

1917

1917

1917

 

modetechniek

modetechniek

mote

1719

1719

1719

 

Technische toelichting bijlage III

De toevoeging ‘(gemeenschappelijk deel)’ van het vak lichamelijke opvoeding (vakcode 0353) is verwijderd.

Nieuw vak waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

Het schooleigen vak ‘academische vaardigheden’ (vakcode 1131) is door het Ministerie van OCW formeel erkend, in die zin dat het cijfer dat leerlingen op dit vak behalen in plaats van het vak algemene natuurwetenschappen mag meetellen op de cijferlijst en dus voor het diploma.

Vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

De individueel gelicenseerde vakken Hebreeuws klassiek 1 (0381), Hebreeuws klassiek 1, 2 (0382), Hebreeuws modern 1 (0391) en Hebreeuws modern 1, 2 (0392) en onderzoek en ontwerpen (beschikking 2005) (0302) zijn verwijderd. Deze vakken waren van toepassing voor de oude tweede fase. De vakken klassiek Hebreeuwse taal en literatuur (1093), modern Hebreeuwse taal en literatuur (1094) en onderzoek en ontwerpen (beschikking 2007) (1054) blijven gehandhaafd.

Vervallen vakken vmbo

De overgang van de oude afdelingsstructuur naar de nieuwe vmbo-profielen leiden op verschillende onderdelen tot wijzigingen. Alle oude beroepsgerichte afdelingen in het vmbo komen met deze regeling te vervallen. Dit geldt ook voor ‘beroepsgericht examenprogramma’ (vakcode 1199) en de beroepsgerichte keuzevakken ‘schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht’ (vakcode 1619), ‘verzorging’ (vakcode 1611), ‘dagbesteding’ (vakcode 1612), facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging’ (vakcode 1621), ‘beveiliging en veiligheid’ (vakcode 1614), ‘conciërgewerkzaamheden’ (vakcode 1622) en ‘sport en bewegen’ (vakcode 1616).

Nieuwe keuzevakken vmbo

Het afgelopen schooljaar zijn verschillende nieuwe beroepsgerichte keuzevakken goedgekeurd. De beroepsgerichte keuzevakken ‘tegelzetten voor het vmbo’ (vakcode 1230), ‘cloud en cybersecurity’ (vakcode 1333), ‘slimme technologie’ (vakcode 1334), ‘innovatie en prototyping’ (vakcode 1517), ‘wonen en design’ (vakcode 1721), ‘visstandbeheer en sportvisserij’ (vakcode 2022) en ‘meubelstofferen voor het vmbo’ (vakcode 1231) zijn daarom in deze regeling toegevoegd.

Verder zijn er geen wijzigingen.

Bijlage IV. behorende bij artikel 4 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020

Generieke examenonderdelen mbo 2019–2020

Nederlandse taal 2F

3001

rekenen 2F

3002

rekenen 2ER

3004

Nederlandse taal 3F

3005

rekenen 3F

3006

rekenen 3ER

3007

Engels - vrijstelling havo/vwo

3003

Engels - A2/B1

3013

Engels - B1/B1

3014

Engels - B2/B1

3015

Engels - A2/B2

3016

Engels - B1/B2

3017

Engels - B2/B2

3018

Technische toelichting bijlage IV

Er zijn geen wijzigingen.

Terug naar begin van de pagina