Waarborgwet 2019

Geraadpleegd op 18-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 02-03-2022.
Geldend van 02-03-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken en Klimaat
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0042284
Rechtsgebied Ondernemingspraktijk
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Waarborgbesluit 2019
 2. Waarborgregeling 2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Verzamelwet EZK 2022
  Artikel: X
 5. Waarborgregeling 2019
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 02-03-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2022, 23 35889 07-02-2022 Stb. 2022, 100
Nieuwe-regeling 22-05-2019 Stb. 2019, 209 35075 17-06-2020 Stb. 2020, 205
Naar boven