Regeling Cliëntenparticipatie SVB 2019

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 09-05-2019.
Geldend van 09-05-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 4

Informatie geldend op 09-05-2019

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 09-05-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
09-05-2019 tot 01-01-2019 Nieuwe-regeling 11-03-2019 Stcrt. 2019, 25156 11-03-2019 Stcrt. 2019, 25156
Naar boven