Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam

Geraadpleegd op 12-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 02-04-2019.
Geldend van 02-04-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor circulaire.divisie7/tekst

Informatie geldend op 02-04-2019

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 02-04-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
02-04-2019 t/m 15-03-2019 Nieuwe-regeling 15-03-2019 Stcrt. 2019, 17207 2019-30576 15-03-2019 Stcrt. 2019, 17207
Naar boven