Richtlijn voor strafvordering poging doodslag

Geraadpleegd op 06-10-2022.
Geldend van 01-04-2019 t/m heden

Richtlijn voor strafvordering poging doodslag

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van geweld die te kwalificeren zijn als poging doodslag.

Voor kindermishandeling e.d. is een afzonderlijke richtlijn.

Basiscasus/delict

Poging tot doodslag, alleen gepleegd.

 

Letsel

First offender

Schoppen tegen het hoofd

of

Verdrinken/verwurgen

of

Slachtoffer ergens in / voor /af duwen

of

Met een auto opzettelijk inrijden op een persoon*

Geen/ licht / zwaarder letsel

GS 12 tot 28 maanden

Zwaar lichamelijk letsel**

GS 40 tot 52 maanden

Blijvende ernstige lichamelijke gevolgen/ invaliditeit/hulpbehoevendheid**

GS 5 tot 7 jaren

Steken met een mes of vergelijkbaar voorwerp

of

Gebruik slagwapen/zwaar voorwerp

Geen/ licht / zwaarder letsel

GS 24 tot 42 maanden

Zwaar lichamelijk letsel

GS 4 tot 6 jaren

Blijvende ernstige lichamelijke gevolgen/ invaliditeit/hulpbehoevendheid

GS 6 tot 8 jaren

Schieten met een vuurwapen in de richting van een persoon

(n.b. het wapenbezit apart ten laste leggen!)

Geen/ licht / zwaarder letsel

GS 36 tot 48 maanden

Zwaar lichamelijk letsel

GS 6 tot 8 jaren

Blijvende ernstige lichamelijke gevolgen/ invaliditeit/hulpbehoevendheid

GS 8 tot 10 jaren

Bijzonderheden

Transactie of strafbeschikking is niet mogelijk, noch een kale taakstraf (art 22b lid 1 sub a Sr)

Strafverzwarend is onder andere:

Meerdere slachtoffers

Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen of journalisten***

Evenement of voetbalgerelateerd***

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld***

Discriminatoire aspecten***

Agressie in het verkeer (niet zijnde inrijden met auto op persoon)

Confrontatie opgezocht door verdachte

Medeplegen

Voorwerp van te voren meegenomen door verdachte (geen voorbedachte raad)

(Ernstige) recidive

* + 18 mnd OBM (bij geen/licht/zwaarder letsel) / OBM 3 jaar (bij zwaar lichamelijk letsel) / OBM 5 jaar (bij blijvend letsel). Bij soortgelijke recidive kan tot maximaal 10 jaar OBM worden gevorderd.

** De categorieën ‘zwaar lichamelijk letsel’ en ‘blijvende vorm van ernstige invaliditeit of hulpbehoevendheid’ kunnen elkaar overlappen. Met de oplopende strafzwaarte is vooral tot uitdrukking gebracht dat blijvende invaliditeit / hulpbehoevendheid zwaarder wegen dan zwaar lichamelijk letsel dat (al dan niet door adequaat medisch ingrijpen) geen blijvende gevolgen met zich heeft gebracht.

*** De verhogingspercentages genoemd in de aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen kunnen hier niet onverkort op worden toegepast. Maatwerk is hier geboden.

Legenda

Afkortingen

GS = gevangenisstraf

OBM = ontzegging van de rijbevoegdheid

Agressie in het verkeer

Met betrekking tot een aantal delicten, zoals mishandeling, openlijke geweld, vernieling en bedreiging, dient het eventuele feit dat de gepleegde agressieve handeling samenhangt met, of terug te voeren is op een verkeerssituatie, strafverzwarend te worden beoordeeld. Reden voor die verzwaring is enerzijds het risico van escalatie van dergelijke delicten in een overgevoelige situatie, en anderzijds de verhoogde gevaarzetting die agressie in een verkeerssituatie voor andere verkeersdeelnemers doorgaans oplevert.

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.

Naar boven