Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)

Geraadpleegd op 12-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2019.
Geldend van 01-03-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Circulaire
Departementaal kenmerk 2018-0000972168
Identificatienummer BWBR0042026
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Wettelijke bevoegdheid

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-03-2019

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-03-2019 Nieuwe-regeling 07-01-2019 Stcrt. 2019, 13178 2018-0000972168 07-01-2019 Stcrt. 2019, 13178
Naar boven