Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)

Geraadpleegd op 12-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2019.
Geldend van 01-03-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor 2

Informatie geldend op 01-03-2019

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 01-03-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-03-2019 Nieuwe-regeling 07-01-2019 Stcrt. 2019, 13178 2018-0000972168 07-01-2019 Stcrt. 2019, 13178 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding in de publicatie ligt voor de datum van uitgifte.1)
Naar boven