Wet register onderwijsdeelnemers

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 21

Informatie geldend op 01-08-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit register onderwijsdeelnemers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 2.3.6d, 2.5.5e, 8.3.2
 2. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 162b, 164e
 3. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 103f, 118h
 4. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 24, 25, 26

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina