Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2019

[Regeling vervallen per 07-10-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2023.]
Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 25-02-2021 t/m 30-06-2023

Besluit van de manager Divisie Individuele Zaken van 12 februari 2019 nr. 2501286, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de onder de manager ressorterende senior selectiefunctionarissen (Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2019)

De manager van de Divisie Individuele Zaken,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 07-10-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2023]

Van het ingevolge artikel 2, onder a, van het Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019 aan de managers verleende ondermandaat, wordt ondermandaat verleend aan de senior selectiefunctionarissen, ten aanzien van de aangelegenheden die de Divisie Individuele Zaken betreffen, voor het nemen van beslissingen aangaande:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 07-10-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2023]

Van het ingevolge artikel 1, onder a, van het Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019 aan de managers verleende ondermandaat, wordt ondermandaat verleend aan de senior selectiefunctionarissen en de selectiefunctionarissen, ten aanzien van de aangelegenheden die de Divisie Individuele Zaken betreffen, voor het nemen van beslissingen aangaande:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 07-10-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2023]

Van het krachtens dit besluit verleende ondermandaat, wordt geen ondermandaat verleend.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 07-10-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2023]

Het Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 07-10-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2023]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 07-10-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2023]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De manager Divisie Individuele Zaken,

A.M. Nijstad

Naar boven