Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie

Geraadpleegd op 25-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m 14-07-2020

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
22-12-2018 t/m 01-01-2017 Nieuwe-regeling 14-12-2018 Stcrt. 2018, 72644 14-12-2018 Stcrt. 2018, 72644

Annuleren

Naar boven