Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie

[Regeling treedt (deels) in werking per 22-12-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m 21-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
29-12-2020 t/m 01-09-2020 Wijziging 18-12-2020 Stcrt. 2020, 68150 31444746 18-12-2020 Stcrt. 2020, 68150
22-12-2018 t/m 01-01-2017 Nieuwe-regeling 14-12-2018 Stcrt. 2018, 72644 14-12-2018 Stcrt. 2018, 72644
Naar boven