Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2021.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Besluit van 6 december 2018 tot wijziging van het Besluit politiegegevens, het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen (Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming, gedaan mede namens Onze Minister van Defensie, van 6 juli 2018, nr.2309389, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 4a, zesde lid, 6, zesde lid, 6c, tweede lid, 11, derde lid, 15a, tweede lid, 17a, vijfde en zevende lid, 18, eerste lid, 23, derde lid, van de Wet politiegegevens en de artikelen 7, zesde lid, 7d, tweede lid, 16a, tweede lid, 16b, vierde en zevende lid, 39ga, 40, derde lid, 42a, 51b en 51f van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 26 september 2018, nr. W16.18.0186/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming, mede namens Onze Minister van Defensie, van 3 december 2018, nr.2386316, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 6 december 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

De Minister van Defensie,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de vierentwintigste december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven