Mandaatregeling RDW

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer) houdende mandatering bestuurlijke bevoegdheden van de Directie binnen de RDW, 1 december 2018, JBZ2018/18-38892

De directie van de RDW,

Overwegende dat het wenselijk is voor de doelmatige uitvoering van de wettelijke taken door de RDW de mandaatregeling, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van beschikkingen op een lager niveau in de organisatie is gelegd, te wijzigen;

Gelet op artikel 4f en 4g van de Wegenverkeerswet 1994 en het Directiereglement RDW 2015;

Besluit:

Artikel 1

De aan de Directie, bij artikel 4f en artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, verleende bevoegdheden worden gemandateerd zowel aan de Algemeen Directeur en de Directeur Bedrijfsvoering, als aan hen ieder afzonderlijk.

Artikel 1a

De aan de Directie, bij artikel 4f en artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, verleende bevoegdheden worden ten aanzien van bepaalde onderdelen van de taak van de RDW gemandateerd aan:

  • a. de Divisiemanager Toezicht en Beoordeling (T&B);

  • b. de Divisiemanager Voertuig Regelgeving & Toelating (VRT);

  • c. de Divisiemanager Registratie en Informatie (R&I);

  • d. de Divisiemanager ICT;

  • e. het Hoofd Governance, Risk en Compliance (GRC);

  • f. het Hoofd Financiën en Control (F&C);

  • g. het Hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken (JBZ);

  • h. het Hoofd Communicatie;

  • i. het Hoofd Strategie en Omgeving (SeO);

  • j. het Hoofd Human Resources (HR);

  • k. het Hoofd Facilitair Bedrijf (FB).

Artikel 2

De aan de Directie, bij artikel 4f en artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, verleende bevoegdheden worden ten aanzien van bepaalde onderdelen van de taak van de RDW gemandateerd aan:

  • a. de Divisie Toezicht en Beoordeling, te weten:

    • 1. de Afdelingsmanager Beoordeling;

    • 2. de Afdelingsmanager Toezicht;

    • 3. de Afdelingsmanager Projectmanagement & Support;

    • 4. de Afdelingsmanager Procesbeleid.

  • b. de Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating, te weten:

    • 1. de Manager Ontwikkeling Voertuigreglementering (OVR);

    • 2. de Beleidsmedewerker Ontwikkeling Voertuigreglementering (OVR);

    • 3. de Manager Testen;

    • 4. de Manager Typegoedkeuringen;

    • 5. de Manager Toegepast Innovatie en Ontheffingen;

    • 6. de Manager Advies & Support.

  • c. de Divisie Registratie en Informatie, te weten:

    • 1. de Afdelingsmanager Registratie Voertuigen;

    • 2. de Afdelingsmanager Frontoffice;

    • 3. de Afdelingsmanager Projectmanagement & Support;

    • 4. de Afdelingsmanager Informatie & Rijbewijzen.

  • d. de Afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken, te weten:

    • 1. de Teammanager;

    • 2. de Senior Juridisch adviseur;

    • 3. de Juridisch adviseur;

Artikel 3

De aan de Directie, bij artikel 4f en artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, verleende bevoegdheden worden ten aanzien van bepaalde onderdelen van de taak van de RDW gemandateerd aan de navolgende functionarissen, die werkzaam zijn bij:

  • a. het bedrijfsproces Typegoedkeuringen van de Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating, te weten:

    • 1. de manager Aanwijzing en Toezicht;

    • 2. de manager Beleid;

    • 3. de manager Certificeren en Recall;

    • 4. de manager Registratie en Beheer.

  • b. het bedrijfsproces Testen van de Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating, te weten:

    • 1. de manager Administratie;

    • 2. de manager RDW Testcentrum;

    • 3. de manager Testen Internationaal Licht;

    • 4. de manager Testen Internationaal Zwaar;

    • 5. de manager Testen Nationaal.

  • c. het bedrijfsproces Toegepaste Innovatie en Ontheffingen van de Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating, te weten:

    • 1. de manager Ontheffingen;

    • 2. de (Senior) adviseur.

  • d. de stafafdeling Advies & Support van de Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating, te weten:

    • 1. de Manager Support;

    • 2. de Manager Advies.

  • e. het bedrijfsproces Beoordeling van de Divisie Toezicht en Beoordeling, te weten:

    • 1. de Clustermanager;

    • 2. de Locatiemanager;

    • 3. de onderafdelingsmanager Procesondersteuning Beoordeling;

    • 4. de (Senior) adviseur.

  • f. het bedrijfsproces Toezicht van de Divisie Toezicht en Beoordeling, te weten:

    • 1. de onderafdelingsmanager Planning & Erkenningen;

    • 2. de teammanager Planning;

    • 3. de teammanager Servicecentrum Erkenningen;

    • 4. de onderafdelingsmanager Risicobeoordeling en Onderzoek;

    • 5. de onderafdelingsmanager Bedrijfsbezoeken;

    • 6. de teammanager Steekproefcontroleurs;

    • 7. de teammanager Bedrijfsbezoeken;

    • 8. de onderafdelingsmanager Procesondersteuning Toezicht;

    • 9. de (Senior) adviseur.

  • g. de afdeling Procesbeleid van de Divisie Toezicht en Beoordeling, te weten:

    • 1. de (Senior) adviseur.

  • h. de afdeling Projectmanagement & Support van de Divisie Toezicht en Beoordeling, te weten:

    • 1. de onderafdelingsmanager Support;

    • 2. de onderafdelingsmanager Projectmanagement;

    • 3. de onderafdelingsmanager Kennis & Beheer;

    • 4. de (Senior) adviseur.

  • i. de afdeling Registratie Voertuigen van de Divisie Registratie en Informatie, te weten:

    • 1. de Unitmanager Voertuigregistratie en Documenten (VRD);

    • 2. de Unitmanager Aansprakelijkheids- en Persoonsregistratie (APR).

  • j. de afdeling Frontoffice van de Divisie Registratie en Informatie, te weten:

    • 1. de Unitmanager Klant Contact Centrum;

    • 2. de Unitmanager i-Dee;

    • 3. de Unitmanager CNB.

  • k. de afdeling Projectmanagement & Support van de Divisie Registratie en Informatie, te weten:

    • 1. de Unitmanager Planning & Control.

  • l. de afdeling Informatie & Rijbewijzen van de Divisie Registratie en Informatie, te weten:

    • 1. de Unitmanager Handhaving;

    • 2. de Unitmanager Informatieverstrekking;

    • 3. de Unitmanager Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV);

    • 4. de Relatiemanager Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV);

    • 5. de Unitmanager Rijbewijzen.

Artikel 4

De aan de Directie, bij artikel 4f en artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, verleende bevoegdheden worden ten aanzien van bepaalde onderdelen van de taak van de RDW gemandateerd aan de navolgende functionarissen, die werkzaam zijn bij:

  • a. afdeling Aanwijzing en Toezicht van het bedrijfsproces Typegoedkeuringen, te weten:

    • 1. de Inspecteurs;

    • 2. de Assistent Inspecteur;

    • 3. de Informatiebeheerder;

    • 4. de administratief Medewerker.

  • b. afdeling Beleid van het bedrijfsproces Typegoedkeuringen, te weten:

    • 1. (senior) Adviseur.

  • c. afdeling Certificeren en Recall van het bedrijfsproces Typegoedkeuringen, te weten:

    • 1. de Inspecteurs;

    • 2. de administratief Medewerker.

  • d. afdeling Registratie en Beheer van het bedrijfsproces Typegoedkeuringen, te weten:

    • 1. de Informatiebeheerder;

    • 2. de administratief Medewerker.

  • e. afdeling Administratie van het bedrijfsproces Testen, te weten:

    • 1. de administratief Medewerker.

  • f. afdeling RDW Testcentrum van het bedrijfsproces Testen, te weten:

    • 1. de Technisch Assistent;

    • 2. de Meet-technisch Inspecteur;

    • 3. de Medewerker Veiligheid;

    • 4. de Inspecteur;

    • 5. de Coördinator Veiligheid/Baantoezicht;

    • 6. de Algemeen Assistent;

    • 7. de Administratief Medewerker.

  • g. afdeling Testen Internationaal Licht van het bedrijfsproces Testen, te weten:

    • 1. de Inspecteur;

    • 2. de Inspecteur Detroit;

    • 3. de Inspecteur Korea.

  • h. afdeling Testen Internationaal Zwaar van het bedrijfsproces Testen, te weten:

    • 1. de Inspecteur;

  • i. afdeling Testen Nationaal van het bedrijfsproces Testen, te weten:

    • 1. de Inspecteur;

  • j. afdeling Ontheffingen van het bedrijfsproces Toegepaste Innovatie en Ontheffingen, te weten:

    • 1. de Inspecteur;

    • 2. de Adviseur Uitvoering;

    • 3. de Administratief Medewerker;

    • 4. de Informatiebeheerder.

  • k. afdeling Support van de stafafdeling Advies & Support, te weten:

    • 1. de Business Controller;

    • 2. de Administratief Medewerker;

    • 3. de Adviseur Uitvoering;

    • 4. de Risk en Compliance manager.

  • l. afdeling Advies van de stafafdeling Advies & Support, te weten:

    • 1. de (Senior) Adviseur;

    • 2. de Functioneel Applicatiebeheerder;

    • 3. de Functioneel Applicatiebeheerder;

    • 4. de Accreditatie coördinator;

    • 5. de Black Belt Procesoptimalisatie;

    • 6. de DSO Staven, VRT en T&B;

    • 7. de Management assistent;

    • 8. de Managementondersteuner;

    • 9. de Secretaresse;

    • 10. de Adviseur Uitvoering;

    • 11. de Medewerker Uitvoering;

    • 12. de Programmamanager Huisvestingsmanagement.

  • m. het bedrijfsproces Beoordeling, van de Divisie Toezicht en Beoordeling, te weten:

    • 1. de Technisch Medewerkers Specialist;

    • 2. de Technisch Medewerkers Licht en Zwaar;

    • 3. de Technisch Medewerkers Licht;

    • 4. de 1e Administratief Medewerkers;

    • 5. de Administratief medewerkers;

    • 6. de Adviseurs;

    • 7. de Medewerkers Planning en Control;

    • 8. de Productieconsultant;

    • 9. de Coördinator Keuringsapparatuur;

    • 10. de Medewerker Technisch onderhoud;

    • 11. de Functioneel Applicatiebeheerder;

    • 12. de Managementassistent.

  • n. het bedrijfsproces Toezicht van de Divisie Toezicht en Beoordeling, te weten:

    • 1. de (Senior) Steekproefcontroleur;

    • 2. de Productieconsultant;

    • 3. de Data-analist APK;

    • 4. de Eerste medewerker uitvoering;

    • 5. de Medewerker uitvoering;

    • 6. de Management assistent;

    • 7. de (Senior) Adviseur;

    • 8. de (Senior) Behandelingsmedewerker;

    • 9. de Toezichthouder Bedrijven;

    • 10. de Functioneel Applicatiebeheerder;

    • 11. de Adviseur Uitvoering.

  • o. de onderafdeling Support van de afdeling Projectmanagement & Support van de Divisie Toezicht en Beoordeling, te weten:

    • 1. de Business Controller;

    • 2. de Data analist;

    • 3. de Medewerker Backoffice;

    • 4. de Medewerker Opleidingenadministratie S8;

    • 5. de Medewerker Opleidingenadministratie S6;

    • 6. de Managementondersteuner.

  • p. de onderafdeling Projectmanagement van de afdeling Projectmanagement & Support van de Divisie Toezicht en Beoordeling, te weten:

    • 1. de Programmamanager;

    • 2. de Projectmanager C;

    • 3. de Projectmanager D;

    • 4. de PMO coördinator;

    • 5. de Business Architect;

    • 6. de Adviseur (Business Architectuur);

    • 7. de Adviseur (Data Science);

    • 8. de Data Scientist (Software Engineer).

  • q. de onderafdeling Kennis & Beheer van de afdeling Projectmanagement & Support van de Divisie Toezicht en Beoordeling, te weten:

    • 1. de (Senior) Medewerker Uitvoering;

    • 2. de Productieconsultant;

    • 3. de Kennisbeheerder;

    • 4. de (assistent) Functioneel Applicatiebeheerder;

    • 5. de Onderwijskundig adviseur;

    • 6. de Regisseur opleidingen.

  • r. de unit Voertuigregistratie en Documenten (VRD), te weten:

    • 1. de Teammanager VRD;

    • 2. de Adviseur uitvoering VRD;

    • 3. de Medewerker uitvoering VRD.

  • s. de unit Aansprakelijkheids- en Persoonsregistratie (APR), te weten:

    • 1. de Teammanager APR;

    • 2. de Adviseur uitvoering APR;

    • 3. Medewerker uitvoering APR.

  • t. de unit Handhaving, te weten:

    • 1. de Teammanager Handhaving;

    • 2. de Adviseur uitvoering Handhaving;

    • 3. de Medewerker uitvoering Handhaving.

  • u. de unit Rijbewijzen, te weten:

    • 1. de Teammanager Rijbewijzen;

    • 2. de Adviseur uitvoering Rijbewijzen;

    • 3. de Medewerker uitvoering Rijbewijzen.

  • v. de Unit Klant Contact Centrum (KCC), te weten:

    • 1. de Teammanager KCC;

    • 2. de Adviseur uitvoering KCC;

    • 3. de Medewerker uitvoering KCC.

  • w. de unit Informatieverstrekking (IV), te weten:

    • 1. de Adviseur uitvoering IV;

    • 2. de Medewerker uitvoering IV.

  • x. de unit Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), te weten:

    • 1. de Medewerker uitvoering LIV;

    • 2. de Adviseur uitvoering LIV.

  • y. de unit i-Dee, te weten:

    • 1. de Teammanager i-Dee;

    • 2. de Adviseur uitvoering i-Dee;

    • 3. de Medewerker uitvoering i-Dee.

  • z. de unit Cards en Brieven (CNB), te weten:

    • 1. de Teammanager CNB;

    • 2. de Adviseur uitvoering CNB;

    • 3. de Medewerker uitvoering CNB.

  • zz. de afdeling Projectmanagement & Support van de Divisie Registratie en Informatie, te weten:

    • 1. de Registerbeheerder;

    • 2. de projectmanager;

    • 3. de medewerker Planning & control.

Artikel 5

  • 1 Aan de Directie blijven voorbehouden:

    • a. de afdoening en ondertekening van beleidsregels;

    • b. de afdoening en ondertekening van circulaires die een verzoek, gericht tot een groep van personen of instanties buiten de overheid, om medewerking of inlichtingen bevatten;

    • c. de afdoening en ondertekening van besluiten op grond van artikel 2a van het Besluit Ontheffingverlening exceptioneel vervoer;

    • d. de afdoening en ondertekening van stukken:

      • 1. gericht aan de Algemene Rekenkamer;

      • 2. gericht aan de Nationale ombudsman;

      • 3. gericht aan de Raad van Toezicht;

      • 4. gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

      • 5. gericht aan de Ondernemingsraad;

      • 6. gericht aan het Georganiseerd Overleg;

      • 7. gericht aan de Stichting Centraal Overleg Bedrijfsleven / RDW.

    • e. het aangaan van (internationale) samenwerkingsverbanden;

    • f. het sluiten van bestuurlijke overeenkomsten;

    • g. het voeren van politiek overleg.

Artikel 5a

Aan de Directie worden voor akkoordverklaring voorgelegd:

  • brieven die bijvoorbeeld betrekking hebben op zwaarwegende financiële aspecten, aspecten van algemeen belang of die betreffen mailing aan grote groepen. Het betreft alle niet reguliere correspondentie, niet zijnde standaardbrieven. Deze brieven worden tevens voor redactie voorgelegd aan de afdeling Communicatie. Brieven van de afdeling Human Resources zijn hier van uitgezonderd.

Artikel 6

  • 1 De in artikel 1a genoemde functionarissen maken van het hen verleende mandaat uitsluitend gebruik, voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot hun werkterrein en die naar hun aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan door de Directie.

  • 2 De in de artikelen 2, 3, en 4 genoemde functionarissen maken van het hen verleende mandaat uitsluitend gebruik, voor zover het aangelegenheden betreft die – gelet op het bepaalde in Bijlage 1 bij deze regeling – behoren tot het werkterrein van hun dienstonderdeel, en die – mede gelet op de inhoud van Bijlage 2 bij deze regeling – naar hun aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan door de functionaris onder wie zij rechtstreeks ressorteren.

  • 3 De door de Directie aan de in artikel 1a, en de in artikel 2, onder a, b en c, genoemde functionarissen verleende bevoegdheden kunnen slechts worden uitgeoefend door die waarnemers van bedoelde functionarissen die door de Directie daartoe schriftelijk zijn aangewezen.

  • 4 Op gevallen waarin door de Directie ondermandaat is verleend aan functionarissen van de RDW, ten aanzien van bevoegdheden die door andere bestuursorganen aan de RDW bij mandaat zijn verleend, is deze mandaatregeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

  • 1 De stukken die door de in de artikelen 1a tot en met 4 genoemde functionarissen op grond van deze regeling worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:

    De directie van de RDW,

    namens deze,

    gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.

  • 2 Certificaten, processen-verbaal, documenten en rapporten die door de in de artikelen 1a tot en met 4 genoemde functionarissen op grond van deze regeling worden opgemaakt en / of afgegeven, worden ondertekend op de in de betreffende regelingen aangegeven wijze.

Artikel 10

Deze regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en treedt op 1 januari 2019 in werking.

Zoetermeer, 5 december 2018

De directie van de RDW,

A. van Ravestein

Algemeen directeur

Z. Baelde

Directeur bedrijfsvoering

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Mandaatregeling RDW

Taakstelling afdelingen RDW

I. De Divisie Toezicht en Beoordeling

heeft tot taak:

a. Het bedrijfsproces Beoordeling van de Divisie Toezicht en Beoordeling

heeft tot taak:

  • het in het kader van toelating tot het verkeer op de weg verlenen van individuele goedkeuringen voor voertuigen en verrichten van testen in dat kader;

  • het keuren van voertuigen in de, in de Wegenverkeerswet 1994 bedoelde gevallen, niet zijnde typegoedkeuringen;

  • het verlenen van APK-goedkeuringen wijziging constructie voertuigen, als bedoeld in de artikelen 83 en 101 van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede het schorsen, wijzigen en intrekken daarvan;

  • het verrichten van testen en afgeven van testrapporten voor ADR/VLG voertuigen, voertuigonderdelen en uitrustingsstukken;

  • het afgeven van ADR/VLG keuringsdocumenten en certificaten op basis van de uitvoeringsregelingen van de Wet Gevaarlijke Stoffen en van het ADR-Reglement alsmede het intrekken daarvan;

  • het afgeven van ATP certificaten op basis van de Wet inzake Grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen;

  • het opgeven van kentekens voor motorrijtuigen en aanhangwagens en het ter zake van die opgaven inschrijven en tenaamstellen in het kentekenregister en het afgeven van kentekenbewijzen;

  • het buiten behandeling laten van aanvragen tot inschrijving en tenaamstelling voor motorrijtuigen en aanhangwagens;

  • het afgeven van keuringsbewijzen in de gevallen als bedoeld in artikel 53 en artikel 78, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wegenverkeerswet 1994;

  • het verwerken van gegevens met betrekking tot opgegeven kentekens, ingeschreven en tenaamgestelde

    motorrijtuigen en aanhangwagens afgegeven kentekenbewijzen en (vervangende) keuringsbewijzen;

  • het ambtelijk wegen van voertuigen ter bepaling van de asbelasting, respectievelijk de ledige massa van het voertuig;

  • het ambtelijk inslaan en herinslaan van voertuig-identificatienummers (VIN) alsmede uitvoeren van het vooronderzoek daartoe;

  • het keuren van voertuigen na het vervallen van de tenaamstelling als bedoeld in artikel 105 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • het kentekenen, inschrijven en tenaamstellen van voertuigen in het kentekenregister, het afgeven van (kenteken)bewijzen en het schorsen van tenaamstellingen;

  • het verrichten van eerste keuringen van taxi’s en het afgeven van documenten daaromtrent;

  • het op verzoek keuren van hittewerende bekleding van LPG-tankauto’s overeenkomstig NTA 8820:2015;

  • het afhandelen van klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • het afhandelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

b. Het bedrijfsproces Toezicht van de Divisie Toezicht en Beoordeling

heeft tot taak:

c. Het bedrijfsproces Procesbeleid van de Divisie Toezicht en Beoordeling

heeft tot taak:

d. De stafafdeling Projectmanagement & Support van de Divisie Toezicht en Beoordeling

heeft tot taak:

II. De Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating

  • het in het kader van toelating tot het verkeer op de weg verlenen van typegoedkeuringen voor voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers, het verlenen van individuele goedkeuringen voor voertuigen, alsmede het intrekken van typegoedkeuringen;

  • het houden van toezicht op het terugroepen van reeds in de handel gebrachte voertuigen, onderdelen of uitrustingsstukken door de fabrikant;

  • het houden van toezicht op het overeenstemmen van voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers met het type waarvoor de goedkeuring is verleend en op het overeenstemmen van onderdelen en uitrustingsstukken waarvoor een toestemming is verleend met de verleende toestemming;

  • het verlenen van ontheffingen op grond van artikel 149 en artikel 149A van de Wegenverkeerswet 1994;

  • de bevoegdheid tot het aanwijzen van een technische dienst voor het uitvoeren van bepaalde tests ten behoeve van het verlenen van typegoedkeuringen of individuele goedkeuringen of voor het uitvoeren van bepaalde toezichtstaken;

  • het voorbereiden en mede opstellen van normen, toelatings- en handhavingseisen met betrekking tot voertuigtechnische en voertuigrelevante aspecten ten behoeve van nationale en internationale regelgeving;

  • het participeren en deelnemen aan de besluitvorming namens de Nederlandse overheid in Benelux, EU en ECE overlegstructuren;

  • het participeren en deelnemen in de besluitvorming in internationale overlegstructuren waar voertuigtechnische- onderwerpen worden behandeld die relevant zijn voor de RDW-activiteiten;

  • het afhandelen van klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • het afhandelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

a. Het bedrijfsproces Toelating en Toezicht Voertuigen van de Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating

heeft tot taak:

  • het in het kader van toelating tot het verkeer op de weg verlenen of intrekken van typegoedkeuringen voor voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers;

  • het beschikbaar stellen van typegoedkeuring-informatie ten behoeve van toelating en registratie;

  • het verstrekken van informatie ten behoeve van overheidsmaatregelen ter stimulering van veiligheid en milieu;

  • het verlenen van een goedkeuring van een controleapparaat of registratieblad, als bedoeld in artikel 2 van de Regeling controleapparaten;

  • het beslissen op een verzoek om typegoedkeuring van een scheepstachograaf, op grond van artikel 1 Regeling typegoedkeuring en installatie tachografen Rijnvaart 1995;

  • het houden van toezicht op het overeenstemmen van voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers met het type waarvoor goedkeuring is verleend en op het overeenstemmen van onderdelen en uitrustingsstukken waarvoor een toestemming is verleend met de verleende toestemming;

  • het houden van toezicht op het terugroepen van reeds in de handel gebrachte voertuigen, onderdelen of uitrustingsstukken door de fabrikant;

  • het verrichten van testen en het afgeven van testrapporten in het kader van toelating tot het verkeer op de weg van voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers;

  • het verlenen van erkenningen wijziging constructie voertuigen, als bedoeld in de artikel 101 van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede het schorsen, wijzigen en intrekken daarvan;

  • de bevoegdheid tot het aanwijzen van een technische dienst voor het uitvoeren van bepaalde tests ten behoeve van het verlenen van typegoedkeuringen, (nationale) kleine series, individuele goedkeuringen, of voor het uitvoeren van bepaalde toezichtstaken;

  • het houden van toezicht op de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de erkenning als bedoeld in het artikel 101 van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede op de verplichtingen die voortvloeien uit de aanwijzing als technische dienst;

  • het ter beschikking stellen van capaciteit van het Testcentrum Lelystad (TCL);

  • het al dan niet in mandaat van een bestuursorgaan verlenen van ontheffingen op grond van artikel 149 en 149a van de Wegenverkeerswet 1994;

  • het ter uitvoering van verordening 19/2011, uitvoeringsverordening 901/2014 en uitvoeringsverordening 2015/504 toekennen van een wereldfabrikantenidentificatienummer (WMI);

  • het in het kader van toelating tot het verkeer op de weg verlenen van individuele goedkeuringen voor voertuigen en verrichten van testen in dat kader;

  • het keuren van voertuigen in de, in de Wegenverkeerswet 1994 bedoelde gevallen, niet zijnde typegoedkeuringen;

  • het verrichten van testen en afgeven van testrapporten voor ADR/VLG voertuigen, voertuigonderdelen en uitrustingsstukken;

  • het afgeven van ADR/VLG keuringsdocumenten en certificaten op basis van de uitvoeringsregelingen van de Wet Gevaarlijke Stoffen en van het ADR-Reglement en op basis van de TPED richtlijn alsmede het intrekken daarvan;

  • het afgeven van ATP certificaten op basis van de Wet inzake Grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen;

  • het behandelen van bezwaren en administratieve beroepen als bedoeld in de artikelen 90 en 91 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • het opgeven van kentekens voor motorrijtuigen en aanhangwagens en het ter zake van die opgaven inschrijven en tenaamstellen in het kentekenregister en het afgeven van kentekenbewijzen;

  • het verwerken van gegevens met betrekking tot opgegeven kentekens, ingeschreven en tenaamgestelde motorrijtuigen en aanhangwagens en afgegeven kentekenbewijzen en keuringsbewijzen;

  • het ambtelijk wegen van voertuigen ter bepaling van de asbelasting, respectievelijk de ledige massa van het voertuig;

  • het afhandelen van klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • het afhandelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

In de gevallen waarbij door een bestuursorgaan mandaat van bevoegdheden is verleend aan de RDW, wordt – met toestemming van dat bestuursorgaan – door de Directie ondermandaat verleend aan de betreffende functionarissen van de afdeling Ontheffingen.

b. De afdeling Ontwikkeling Voertuigreglementering

heeft tot taak:

  • het voorbereiden en mede opstellen van normen, toelatings- en handhavingseisen met betrekking tot voertuigtechnische en voertuigrelevante aspecten ten behoeve van nationale en internationale regelgeving;

  • het participeren en deelnemen aan de besluitvorming namens de Nederlandse overheid in Benelux, EU en ECE overlegstructuren;

  • het informeren en adviseren van de directie, staf en lijnorganisatie inzake de toepassing en interpretatie van nationale en internationale wet- en regelgeving;

  • het participeren en deelnemen aan de besluitvorming in internationale overlegstructuren waar voertuigtechnische onderwerpen worden behandeld die relevant zijn voor de RDW-activiteiten;

  • het geven van voorlichting over nationale en internationale voertuigtechnische ontwikkelingen aan geïnteresseerden, zowel nationaal als internationaal;

  • het afhandelen van klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • het afhandelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

III. De Divisie Registratie en Informatie

heeft tot taak:

  • het opgeven van kentekens voor motorrijtuigen en aanhangwagens en het ter zake van die opgaven inschrijven en tenaamstellen in het kentekenregister, het afgeven van kenteken- en registratiebewijzen alsmede het schorsen van tenaamstellingen, het vervallen verklaren van tenaamstellingen en het ongeldig verklaren van kenteken- en registratiebewijzen;

  • het verwerken van gegevens met betrekking tot opgegeven kentekens, ingeschreven en tenaamgestelde motorrijtuigen en aanhangwagens, afgegeven registratie- en kentekenbewijzen, afgegeven keuringsbewijzen, afgegeven rijbewijzen en afgegeven bromfietscertificaten, alsmede met betrekking tot rechterlijke uitspraken houdende ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen;

  • het verstrekken van inlichtingen uit de bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 of andere wetten bijgehouden registers;

  • het afgeven van rijbewijzen in de gevallen, bedoeld in artikel 116, eerst lid, van de Wegenverkeerswet 1994 alsmede het ongeldig verklaren van deze rijbewijzen in de in deze wet bepaalde gevallen

  • het opsporen van het bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 strafbaar gestelde feiten, voor zover hiermee belast ingevolge artikel 159 van deze wet;

  • het afhandelen van klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • het afhandelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • het afhandelen van verzoeken om informatie op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

a. De Afdeling Registratie Voertuigen van de Divisie Registratie en Informatie

heeft tot taak:

  • het opgeven van kentekens voor motorrijtuigen en aanhangwagens en het ter zake van die opgaven inschrijven en tenaamstellen in het kentekenregister, het afgeven van kentekenbewijzen alsmede het schorsen van tenaamstellingen, het ongeldig verklaren van kenteken- en registratiebewijzen, het vervallen verklaren van tenaamstellingen in het kentekenregister en het herstellen van vervallen verklaarde tenaamstellingen;

  • het bepalen dat met een ingeschreven voertuig geen gebruik meer mag worden gemaakt van de weg overeenkomstig artikel 48, zevende lid van de Wegenverkeerswet 1994;

  • het afgeven van vervangende kentekencards en vervangende tenaamstellingscodes;

  • het afgeven van conformiteitsbewijzen;

  • het afgeven van keuringsbewijzen in de gevallen als bedoeld in artikel 53 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • het afgeven van vervangende keuringsbewijzen op basis van artikel 80 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • het opsporen van het bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 strafbaar gestelde feiten, voor zover hiermee belast ingevolge artikel 159 van deze wet;

  • het verwerken van gegevens met betrekking tot motorrijtuigen en aanhangwagens en vaartuigen;

  • het verstrekken van inlichtingen uit de bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 of andere wetten bijgehouden registers;

  • het verwerken, scannen en online beschikbaar stellen van door de Divisie Registratie en Informatie aangeleverde documenten;

  • het afhandelen van klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • het afhandelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

b. De Afdeling Frontoffice van de Divisie Registratie en Informatie

heeft tot taak:

c. De afdeling Projectmanagement en Support van de Divisie Registratie en Informatie

heeft tot taak:

d. De afdeling Informatie & Rijbewijzen van de Divisie Registratie en Informatie

heeft tot taak:

  • het (laten) verwerken en controleren van verzekeringsgegevens in het CRWAM-register;

  • het afgeven van rijbewijzen in de gevallen, bedoeld in artikel 116, eerst lid, van de Wegenverkeerswet 1994 alsmede het ongeldig verklaren van deze rijbewijzen in de in deze wet bedoelde gevallen;

  • het verwerken van gegevens met betrekking tot afgegeven rijbewijzen en bromfietscertificaten in de daartoe bijgehouden registers;

  • het opsporen van het bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 strafbaar gestelde feiten, voor zover hiermee belast ingevolge artikel 159 van deze wet;

  • ondersteuning opsporingsinstanties waaronder politie ten behoeve van de bestrijding van voertuigcriminaliteit en criminaliteit waarbij voertuigen zijn betrokken;

  • het verstrekken van inlichtingen uit de bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 of andere wetten bijgehouden registers;

  • het verwerken, scannen en beschikbaar stellen van aangeleverde documenten;

  • het afhandelen van klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • het afhandelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

IV. De Afdeling Financiën en Control

heeft tot taak:

  • het verrichten van activiteiten ter ondersteuning van het management in zijn verantwoording voor het voeren van een doelmatig financieel-economisch beleid en beheer;

  • het afleggen van verantwoording over het gevoerde beheer;

  • het schorsen van erkenningen en de daaraan verbonden bevoegdheden, als bedoeld in de artikelen 61a, 62, 70a, 83 en 100 van de Wegenverkeerswet 1994 en van erkenningen die zijn verleend ten behoeve van de installatie en periodieke controle van tachografen, in geval degene aan wie die erkenning is verleend niet heeft voldaan aan de financiële verplichtingen, voortvloeiend uit die erkenning;

  • het afhandelen van klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • het afhandelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

V. De Afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken

heeft tot taak:

  • het voeren van een adequaat sanctie- en handhavingsbeleid inzake de wettelijke regelingen met de uitvoering waarvan de RDW is belast en de daarmee samenhangende afhandeling van bezwaar- en beroepszaken;

  • het afhandelen van overige bezwaar-en beroepzaken op grond van de Algemene wet bestuursrecht, niet zijnde zaken in personele aangelegenheden;

  • het afhandelen van (afdelingoverschrijdende) klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • het afhandelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

VI. De divisies / afdelingen Communicatie, Directiestaf, Facilitair Bedrijf, ICT, Human Resources en SeO

hebben tot taak:

VII. De Functionaris Gegevensbescherming

heeft tot taak:

  • het verrichten van activiteiten ter ondersteuning van het management en medewerkers ten behoeve van het voeren van een deugdelijk privacybeleid en navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

  • het houden van toezicht op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het krachtens de AVG bepaalde;

  • desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot gegevenseffectbeoordelingen;

  • afhandeling van verzoeken ten aanzien van (verwerkte) persoonsgegevens;

  • afhandeling van klachten op grond van AVG en overige privacy-gerelateerde wet- en regelgeving.

  • het melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

  • het samenwerken met – en fungeren als contact persoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Mandaatregeling RDW

Nadere specificatie van bevoegdheden voor niet-leidinggevende functionarissen

1. Van de Divisie Toezicht en Beoordeling

1.1. van de stafafdeling Projectmanagement en Support

de Medewerkers Backoffice:

  • het registreren van klachten en het coördineren van de afhandeling daarvan voor de divisies Toezicht en Beoordeling en Voertuig- Regelgeving Toelating;

  • de afhandeling van bedoelde klachten, voor zover deze naar hun aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben, dat zij behoren te worden afgehandeld door de Divisie-, afdelingsmanager, manager of Senior Adviseur of adviseur uitvoering van de afdeling.

1.2. Van het bedrijfsproces Beoordeling

  • a. de Technisch Medewerkers Licht, Licht en Zwaar en Specialist:

    • het uitvoeren van (her)keuringen van voertuigen, in het kader van het toezicht op naleving van de, uit de verleende erkenningen en bevoegdheden voortvloeiend verplichtingen, op basis van artikel 86, artikel 86a en artikel 102, van de Wegenverkeerswet 1994;

    • het verrichten van de volgende keuringen, met daarbij de afgifte of weigering tot afgifte van een keuringsbewijs:

    • het ambtelijk wegen van voertuigen ter bepaling van de asbelasting, respectievelijk de ledige massa van het voertuig;

    • het ambtelijk inslaan en herinslaan van voertuig-identificatienummers (VIN) alsmede uitvoeren van het vooronderzoek daartoe;

    • de afgifte van besluiten inzake het goedkeuren of afkeuren van voertuigen en te overleggen documenten in verband met herstel van de vervallenverklaring van een tenaamstelling;

    • het ambtelijk wegen van voertuigen ter bepaling van de asbelasting, respectievelijk de ledige massa van het voertuig;

  • b. de Administratief Medewerkers:

    • het innemen van originele kentekenbewijzen bij wijzigingen van de voertuiggegevens;

    • de inschrijving en tenaamstelling in het kentekenregister op basis van hoofdstuk 4 van het Kentekenreglement;

    • de afgifte van besluiten inzake het goedkeuren of afkeuren van voertuigen en te overleggen documenten in verband met herstel van de vervallenverklaring van een tenaamstelling;

    • de afgifte van vervangende keuringsbewijzen, op basis van artikel 80 van de Wegenverkeerswet 1994;

    • de inname van kentekenplaten;

    • de afgifte van VLG/ADR-documenten op basis van de overgangsbepalingen ten aanzien van het vervoer van tankcontainers (randnummer 10.605 ADR) en ten aanzien van het vervoer van stoffen van de klasse 9,20c (randnummer 211.980 ADR) en van klasse 3,61c (randnummer 211.381 ADR).

1.3. Van het bedrijfsproces Toezicht

2. Van de Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating

2.1. van het bedrijfsproces Toelating en Toezicht Voertuigen

2.1.1. van de afdeling Certificeren en Toezicht

de Operationeel Manager, de Inspecteurs en de Assistent Inspecteurs:

  • het verrichten van toelatingskeuringen en het afgeven van nationale en internationale certificaten, alsmede besluiten betreffende procedures met betrekking tot deze goedkeuringen en certificaten, op grond van artikel 22, 22a, 23 of 26 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • het verlenen van goedkeuringen op basis van de Wet personenvervoer;

2.1.2. van de afdeling Product Beoordeling

  • a. de Inspecteurs:

    • het verrichten van toelatingskeuringen en het afgeven van nationale en internationale certificaten, alsmede besluiten betreffende procedures met betrekking tot deze goedkeuringen en certificaten, op grond van artikel 22, 22a of 26 van de Wegenverkeerswet 1994;

    • het opstellen en afgeven van testrapporten in het kader van een onderzoek van voertuigen, voertuigonderdelen of uitrustingsstukken van voertuigen op grond van artikel 22, 22a of 26 van de Wegenverkeerswet 1994;

    • het beoordelen van ontwerpen, het opstellen van testrapporten in het kader van een onderzoek van voertuigen, voertuigonderdelen of uitrustingsstukken van voertuigen op grond van artikel 22, 22a of 26 van de Wegenverkeerswet 1994 of op grond van de internationale EU- of ECE-voorschriften terzake;

    • het verrichten van eerste keuringen van bussen;

    • het beproeven op basis van de uitvoeringsregelingen van de Wet Gevaarlijke Stoffen (VLG) en van het ADR-Reglement;

    • het afgeven van VLG/ADR keuringsdocumenten en certificaten op basis van de uitvoeringsregelingen van de Wet Gevaarlijke Stoffen en van het ADR-reglement en op basis van de TPED richtlijn (mits voldaan is aan de controle vereisten van het kwaliteitshandboek IKS);

    • het afgeven van ATP certificaten op basis van de Wet inzake Grensoverschrijdend Vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen;

  • b. de Teamleider administratie en de Administratief Medewerkers:

2.1.3. van de afdeling Ontheffingen

de Teamcoördinatoren en de Administratief Medewerkers:

2.2. van de afdeling Ontwikkeling Voertuigreglementering (OVR)

de Beleidsmedewerkers OVR:

  • het deelnemen en het woord voeren in internationaal, EU-, ECE- en Benelux overleg.

3. Van de Divisie Registratie en Informatie

3.1. van de afdeling Frontoffice

3.1.1. van de unit Klant Contact Centrum:

  • 1. de Klachtencoördinator Divisie Registratie & Informatie:

    • het registreren van klachten en het coördineren van de afhandeling daarvan;

    • de afhandeling van klachten.

  • 2. de Adviseur uitvoering KCC en de Medewerkers uitvoering KCC:

    • de inname van kentekenplaten;

    • het registreren van voertuigen in bedrijfsvoorraad;

    • het innemen van aanvraagformulieren en het innen van de leges in het kader van de aanvraag voor een vervangende kentekencard of vervangende tenaamstellingscode;

    • het innemen van originele kentekenbewijzen bij wijzigingen van de voertuiggegevens;

    • de afgifte van vervangende keuringsbewijzen, op basis van artikel 80 van de Wegenverkeerswet 1994;

3.2. van de afdeling Informatie & Rijbewijzen

3.2.1. van de unit Informatieverstrekking

de Adviseur Uitvoering IV en de Medewerkers uitvoering IV:

  • het voeren van correspondentie en het verstrekken van informatie over de levering van gegevens uit het kentekenregister en het WAM-register

  • het afgeven van klantnummers voor online-gebruikers en rekening-couranthouders.

3.2.2. van de unit Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV)

de Relatiemanager:

  • het, namens het LIV, voeren van overleg en het maken van afspraken met externe partijen;

  • het voeren van correspondentie met deze externe partijen;

de Medewerkers LIV:

  • het onderzoeken en vaststellen van het (ontbreken van) de identiteit van voertuigen die voor toelating of keuring worden aangeboden.

3.3.3. van de unit Rijbewijzen

de Medewerkers uitvoering:

  • het in ontvangst nemen van aanvragen voor en het afgeven van rijbewijzen en verklaringen uit het register CRB;

4. Van de Afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken (JBZ)

  • a. de Teammanagers en de (Senior) Juridisch adviseurs:

    • bij afwezigheid van het Hoofd JBZ voor een periode langer dan twee werkdagen kunnen de navolgende stukken door hen worden afgedaan en ondertekend:

      • 1. inzake bezwaren op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen beslissingen die door functionarissen werkzaam bij de RDW, krachtens mandaat zijn genomen;

      • 2. inzake het afhandelen van (afdelingsoverschrijdende) klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

De in de punten 1 tot en met 4 genoemde functionarissen maken van de hen verleende machtiging uitsluitend gebruik voor zover het handelingen betreft, die naar hun aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben, dat zij behoren te worden verricht door de functionaris onder wie zij rechtstreeks ressorteren.

Terug naar begin van de pagina