Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators

Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand,

Gelet op de artikelen 7, eerste en derde lid, onderdeel b, van de Wet op de rechtsbijstand, alsmede de artikelen 4:23, derde lid, en 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit de volgende beleidsregel vast te stellen:

Artikel 1

Deze beleidsregel heeft betrekking op:

Artikel 2

Bij vaststelling van de vergoeding hanteert de raad voor rechtsbijstand ambtshalve:

Utrecht, 5 december 2018

J.H. Gerritsen

Algemeen Directeur/bestuurder

Terug naar begin van de pagina