Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister

Geraadpleegd op 09-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-12-2018.
Geldend van 01-12-2018 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 01-12-2018

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-12-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-12-2018 t/m 25-05-2018 Nieuwe-regeling 26-11-2018 Stcrt. 2018, 66683 IENW/BSK-2018/117815 26-11-2018 Stcrt. 2018, 66683
Naar boven