Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister

Geraadpleegd op 09-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-12-2018.
Geldend van 01-12-2018 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-12-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-12-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2023 Vervallen 24-11-2022 Stcrt. 2022, 32213 IENW/BSK-2022/279108 26-04-2023 Stb. 2023, 160 Inwtr. 1
01-12-2018 t/m 25-05-2018 Nieuwe-regeling 26-11-2018 Stcrt. 2018, 66683 IENW/BSK-2018/117815 26-11-2018 Stcrt. 2018, 66683

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 27 van de Wet digitale overheid in werking treedt.1)
Naar boven