Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2019

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2021.]
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 20 november 2018, kenmerk 1445257-183953-Z, houdende de vaststelling van de standaardpremie en de bestuursrechtelijke premies voor 2019 (Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2019)

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Terug naar begin van de pagina