Regeling huurtoeslaggrenzen 2019

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 november 2018, nr. 2018-0000892249 tot wijziging van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdeel b, 14, eerste lid, 17, tweede lid, 18, eerste en derde lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, tot vaststelling van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet alsmede van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2019)

§ 2. Vaststelling van bedragen en factoren ingevolge de Wet op de huurtoeslag

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2020]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, is:

  • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 16.300;

  • b. voor een meerpersoonshuishouden: € 21.100;

  • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 17.875;

  • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: € 23.900.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2020]

De factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

huishoudens

factor-a

factor-b

Eenpersoons

0,000000659485

0,002236889728

Meerpersoons

0,000000376901

0,002079614259

Eenpersoonsouderen

0,000000920644

–0,004716099150

Meerpersoonsouderen

0,000000555918

–0,004581427678

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Terug naar begin van de pagina