Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Geldend van 09-11-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 30 oktober 2018, nr. IENW/BSK-2018/224867, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 25, eerste lid, van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen;

BESLUIT:

Artikel 1

De ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Terug naar begin van de pagina