Besluit gedifferentieerde premie Whk 2019

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2021.]
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Besluit gedifferentieerde premie Whk 2019

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en artikel 2.10 lid 2 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2019 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende algemeen geldende parameters vastgesteld:

Gemiddelde premieplichtig loon

€ 33.100

Grens kleine/middelgrote werkgever

€ 331.000

Grens middelgrote/grote werkgever

€ 3.310.000

Artikel 2

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2019 worden voor de premiecomponent WGA voor alle takken van bedrijf en beroep de volgende premies en parameters vastgesteld:

Rekenpercentage

0,77%

Gemiddelde percentage

0,75%

Maximumpremie werkgevers

3,00%

Minimumpremie werkgevers

0,18%

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

0,41%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,42

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever

1 jaar bekend

2 jaar bekend

3 jaar bekend

4 jaar bekend

5,00

2,50

1,66

1,25

Sectorale premies

Bijlage

Artikel 3

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2019 worden voor de premiecomponent ZW voor alle takken van bedrijf en beroep de volgende premies en parameters vastgesteld:

Rekenpercentage

0,47%

Gemiddelde percentage

0,43%

Maximumpremie werkgevers

1,72%

Minimumpremie werkgevers

0,10%

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

0,26%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,39

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever

1 jaar bekend

2 jaar bekend

3 jaar bekend

4 jaar bekend

2,00

1,00

1,00

1,00

Sectorale premies

Bijlage

Voor werkgevers in sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ geldt een afwijkende maximumpremie van 8,48%.

Dit besluit zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 21 augustus 2018

A. Paling

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage Sectorale premies

Sector

WGA

ZW-flex

1

Agrarisch bedrijf

0,59

0,27

2

Tabakverwerkende industrie

0,93

0,20

3

Bouwbedrijf

0,86

0,24

4

Baggerbedrijf

0,52

0,09

5

Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

0,79

0,27

6

Timmerindustrie

0,65

0,18

7

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,74

0,28

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

0,79

0,24

9

Grafische industrie

0,61

0,26

10

Metaalindustrie

0,49

0,28

11

Elektrotechnische industrie

0,29

0,72

12

Metaal-en technische bedrijfstakken

0,73

0,34

13

Bakkerijen

1,20

0,39

14

Suikerverwerkende industrie

1,15

0,37

15

Slagersbedrijven

1,32

0,34

16

Slagers overig

0,86

0,54

17

Detailhandel en ambachten

0,82

0,44

18

Reiniging

2,12

0,71

19

Grootwinkelbedrijf

0,83

0,39

20

Havenbedrijven

0,59

0,99

21

Havenclassificeerders

0,88

0,55

22

Binnenscheepvaart

0,64

0,39

23

Visserij

0,61

0,69

24

Koopvaardij

0,41

0,46

25

Vervoer KLM

1,53

0,68

26

Vervoer NS

0,84

0,68

27

Vervoer posterijen

0,81

0,84

28

Taxivervoer

2,15

1,09

29

Openbaar Vervoer

0,86

1,25

30

Besloten busvervoer

0,99

0,70

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

0,48

0,77

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,76

0,63

33

Horeca algemeen

0,67

0,56

34

Horeca catering

1,22

0,62

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,80

0,33

38

Banken

0,39

0,16

39

Verzekeringswezen

0,48

0,11

40

Uitgeverij

0,77

0,28

41

Groothandel I

0,54

0,27

42

Groothandel II

0,61

0,27

43

Zakelijke Dienstverlening I

0,50

0,14

44

Zakelijke Dienstverlening II

0,34

0,28

45

Zakelijke Dienstverlening III

0,56

0,50

46

Zuivelindustrie

0,51

0,66

47

Textielindustrie

0,64

0,05

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

1,08

0,34

49

Chemische industrie

0,85

0,24

50

Voedingsindustrie

0,70

0,45

51

Algemene industrie

0,57

0,92

52

Uitzendbedrijven

1,15

4,85

53

Bewakingsondernemingen

1,26

0,96

54

Culturele instellingen

0,62

0,35

55

Overige takken van bedrijf en beroep

0,94

0,43

56

Schildersbedrijf

1,82

0,22

57

Stukadoorsbedrijf

1,79

0,34

58

Dakdekkersbedrijf

1,81

0,52

59

Mortelbedrijf

0,98

0,06

60

Steenhouwersbedrijf

1,79

0,34

61

Overheid, onderwijs en wetenschappen

0,94

0,10

62

Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht

1,02

0,01

63

Overheid, defensie

0,00

0,04

64

Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

0,82

0,04

65

Overheid, openbare nutsbedrijven

0,30

0,04

66

Overheid, overige instellingen

1,60

0,15

67

Werk en (re)Integratie

3,31

1,30

68

Railbouw

0,83

0,14

69

Telecommunicatie

0,75

0,30

Terug naar begin van de pagina