Warenwetregeling vrijstelling voedingssupplementen

Geraadpleegd op 17-05-2022.
Geldend van 01-10-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 20 augustus 2018, 1364645-177989-VGP, houdende het verlenen van vrijstelling voor de aanwezigheid van bepaalde vitamines in voedingssupplementen (Warenwetregeling vrijstelling voedingssupplementen)

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op:

Besluit:

Artikel 4

 • 1 Voedingssupplementen bevatten per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid ten hoogste 1.200 µg RE vitamine A in de vorm van retinoïden.

 • 2 Voedingssupplementen bevatten per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid ten hoogste 21 mg vitamine B6.

 • 3 Voedingssupplementen bevatten per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid ten hoogste 75 µg vitamine D.

Artikel 5

Op de buitenzijde van de verpakking of op een of aan de verpakking van een voedingssupplement gehecht etiket wordt, voor zover van toepassing, de volgende vermelding(en) gebezigd:

 • a. voor zover de waar per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid meer dan 600 µg RE vitamine A in de vorm van retinoïden bevat:

  dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar.

 • b. voor zover de waar per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid maximaal 3 mg vitamine B6 bevat:

  dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.

 • c. voor zover de waar per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid meer dan 3 mg vitamine B6 bevat en in afwijking van onderdeel b:

  dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar.

 • d. voor zover de waar per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid meer dan 5 mg vitamine B6 bevat en in afwijking van de onderdelen b en c:

  dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar.

 • e. voor zover de waar per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid meer dan 7 mg vitamine B6 bevat en in afwijking van de onderdelen b tot en met d:

  dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 17 jaar.

 • f. voor zover de waar per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid meer dan 15 µg vitamine D bevat:

  dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar.

 • g. voor zover de waar per dagelijks volgens de gebruiksaanwijzing te nuttigen hoeveelheid meer dan 20 µg vitamine D bevat en in afwijking van onderdeel f:

  dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar.

Artikel 7

 • 1 Voedingssupplementen met vitamine A en vitamine D die voldoen aan de Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten zoals deze luidde op 31 december 2015 en voor 1 oktober 2016 in de handel zijn gebracht of geëtiketteerd, mogen nog verhandeld worden totdat de voorraden zijn uitverkocht.

 • 2 Voedingssupplementen met vitamine B6 die voldoen aan het bij of krachtens het Warenwetbesluit voedingssupplementen bepaalde en voor 1 oktober 2018 in de handel zijn gebracht of geëtiketteerd, mogen nog verhandeld worden totdat de voorraden zijn uitverkocht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Naar boven