Besluit toelaten internationale inspecteurs

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 17-08-2018 t/m heden

Besluit van 14 augustus 2018 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr. ANVS-2018/12015, houdende toelating safeguards inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap en Euratom (Besluit toelaten internationale inspecteurs)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op artikel 81 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, het op 22 september 1998 te Wenen tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk Zweden, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens, met bijlagen (Trb. 1999, nr. 147) en artikel 65, eerste lid, van de Kernenergiewet;

Besluit:

Artikel 1. Toelaten inspecteurs

De volgende bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming aangemelde personen worden op grond van artikel 65, eerste lid, van de Kernenergiewet toegelaten:

  • 1. de in artikel 81 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie bedoelde inspecteurs of

  • 2. de personen die door het Internationaal Atoomenergieagentschap zijn aangewezen om de naleving van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk Zweden, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens, met bijlagen (Trb. 1999, nr. 147), te controleren.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toelaten internationale inspecteurs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

J.H. van den Heuvel,

bestuursvoorzitter

Naar boven