Besluit voorschrift vuurwapendragers FIOD

Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 08-08-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid, van 26 juli 2018, kenmerk 2308300, houdende de aanwijzing van vuurwapendragers bij de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (Besluit voorschrift vuurwapendragers FIOD)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid van de Regeling wapens en munitie,

BESLUIT:

Artikel 1

Aan de opsporingsambtenaren van de teams Criminele Inlichtingen, Opsporingsondersteuning, Bijzondere Bijstand, Hit and Run Cargo en Cargo Harc van de bijzondere opsporingsdienst als bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten wordt het voorschrift gegeven gedurende hun dienstuitoefening wapens en munitie voorhanden te hebben.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren die daarvoor door de voorzitter van het managementteam van de bijzondere opsporingsdienst zijn aangewezen, kunnen bij de uitvoering van hun taak gebruik maken van:

  • a. peperspray, van een door de Minister van Justitie en Veiligheid goedgekeurd merk en type;

  • b. een korte wapenstok, van een door de Minister van Justitie en Veiligheid goedgekeurd merk en type; en

  • c. een semi-automatisch pistool van het merk Walther, type P99Q NL, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 23 juni 2011.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorschrift vuurwapendragers FIOD.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 juli 2018

De Minister

van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven