Regeling bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen 2018

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 12-07-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 10 juli 2018, nr. IENW/BSK-2018/122639, houdende regels betreffende het bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen (Regeling bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen 2018)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3, derde lid, 4, vierde lid, en 7 van het Besluit bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen;

BESLUIT:

§ 2. Kenmerken van het bewijs van verzekering

Artikel 3

Op het bewijs van verzekering worden drie hoofdletters naast elkaar en daaronder drie cijfers naast elkaar geplaatst. Deze letters en cijfers zijn ten minste 24 mm hoog en ten minste 16 mm breed, met dien verstande dat het cijfer 1 ten minste 7 mm breed moet zijn.

Artikel 4

 • 1 Op het bewijs van verzekering worden het woord ‘Nederland’ en een jaartal geplaatst. Deze aanduiding bestaat uit letters en cijfers van ten minste 5 mm hoog.

 • 2 De aanduiding, bedoeld in het eerste lid, wordt boven de drie hoofdletters of onder de drie cijfers op het bewijs van verzekering geplaatst.

 • 3 De aanduiding wordt in de kalenderjaren 2018 en 2019 onderaan het bewijs van verzekering geplaatst. Vanaf 1 januari 2020 wisselt de aanduiding elke drie kalenderjaren van plaats, beginnende met een plaats bovenaan het bewijs van verzekering.

 • 4 De volgorde waarop het woord ‘Nederland’ en het jaartal op het bewijs van verzekering staan vermeld, wisselt elke vier kalenderjaren, beginnende vanaf het kalenderjaar 2018 met de volgorde het jaartal gevolgd door ‘Nederland’.

Artikel 5

 • 1 De ondergrond van het bewijs van verzekering heeft een retroreflecterende kleur geel.

 • 2 De letters en cijfers, het woord ‘Nederland’ en het jaartal, alsmede een eventuele rand, worden uitgevoerd in de kleur groen, blauw, rood of zwart. De kleur wisselt in de genoemde volgorde per kalenderjaar, beginnende met de kleur groen, waarbij na de kleur zwart opnieuw de kleur groen volgt.

§ 3. Modeldocument verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen

Artikel 7

 • 1 De afmetingen van het document zijn 13 cm breed en ±10 cm hoog, met dien verstande dat het te gebruiken formulier aan de linker- en rechterzijde mag worden verbreed en aan de onderzijde mag worden verlengd met gedeelten, in de bijlage aangegeven met A en B, welke door of vanwege de verzekeraar kunnen worden gebruikt voor het vermelden van gegevens omtrent de gesloten verzekering.

 • 2 De achterkant van het document mag eveneens door of vanwege de verzekeraar worden benut voor het vermelden van gegevens omtrent de gesloten verzekering, met uitzondering van een strook van 13 cm breed en ten minste 1,6 cm hoog aan de bovenzijde van het document.

Artikel 8

 • 2 De letters en cijfers van het bijbehorende bewijs van verzekering worden in de beide rechthoeken aan de bovenzijde van het document vermeld. In de onderbreking van de omlijning van deze rechthoeken wordt het jaartal dat is vermeld op het betrokken bewijs van verzekering aangebracht. Deze gegevens worden gedrukt of met een machine aangebracht.

§ 4. Ontheffing bewijs van verzekering buitenlandse motorrijtuigen

Artikel 9

 • 1 Een ontheffing als bedoeld in artikel 7 van het besluit om een bewijs van verzekering bij zich te hebben is verleend aan de bestuurder van een motorrijtuig dat gewoonlijk is gestald in:

  Andorra;

  België;

  de Bondsrepubliek Duitsland;

  Bulgarije;

  Cyprus;

  Denemarken, met inbegrip van de Faeröer;

  Estland;

  Finland;

  Frankrijk en Monaco;

  Griekenland;

  Hongarije;

  Ierland;

  Italië, San Marino en Vaticaanstad;

  Kroatië;

  Letland;

  Litouwen;

  Luxemburg;

  Malta;

  Noorwegen;

  Oostenrijk;

  Polen;

  Portugal;

  Roemenië;

  Servië;

  Slovenië;

  de Slowaakse Republiek;

  Spanje;

  de Tsjechische Republiek;

  het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Kanaaleilanden, het eiland Man en Gibraltar;

  IJsland;

  Zweden; of

  Zwitserland en Liechtenstein.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op bestuurders van motorrijtuigen ten aanzien waarvan:

  • a. in dat land overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (PbEU 2009, L 263), van de bepalingen van artikel 3 van die richtlijn is afgeweken, of

  • b. niet voldaan is aan de voorwaarde, genoemd in artikel 8, eerste lid, tweede alinea, van die richtlijn.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven