Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de deelcommissie bezwaar van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen

Geldend van 11-07-2018 t/m heden

Besluit van de voorzitter van de deelcommissie bezwaar van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen van 2 juli 2018, nr. MD201859INSTTCMG, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de deelcommissie bezwaar van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de deelcommissie bezwaar van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen)

De voorzitter van de deelcommissie bezwaar van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen,

Gelet op artikel 3, tiende lid, van het Besluit mijnbouwschade Groningen

Besluit:

Artikel 1

Aan de leden van de deelcommissie bezwaar van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen wordt, ieder voor zich, op hun werkterrein ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met de taken, bedoeld in artikel 3, derde lid, van het Besluit mijnbouwschade Groningen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 maart 2018.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de deelcommissie bezwaar van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 juli 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze:

W. van de Wetering

voorzitter van de deelcommissie bezwaar van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen

Terug naar begin van de pagina