Aanwijzing invoering prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Geldend van 03-07-2018 t/m heden

Aanwijzing van de Minister voor Medische Zorg van 26 juni 2018, kenmerk 1342565-176534-PZO, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake invoering van prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

De Minister voor Medische Zorg;

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 26 april 2018 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2017/18, 32 793, nr. 300) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Enig artikel

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2019 voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven vast.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Terug naar begin van de pagina