Besluit beperking openbaarheid archief ambassade Rome en CG Milaan (1949) 1975–2013

Geldend van 28-06-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 4 juni 2018, houdende de beperking van de openbaarheid van een aantal inventarisnummers van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Italië te Rome, (1955) 1975–2013, en het consulaat-generaal in Italië te Milaan, (1949) 1975–2013, bij overbrenging naar het Nationaal Archief (Besluit beperking openbaarheid archief ambassade Rome en CG Milaan)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Overwegende dat een aantal inventarisnummers in het archief beperkingen aan de openbaarheid behoeven;

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, b en c, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de nationale rijksarchivaris d.d 22 mei 2018, kenmerk 1250990;

Besluit

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Nummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

148

2049

152

2081

154

2083

155

2086

156

2089

157

2085

158

2075

159

2077

160

2080

161

2077

162

2061

163

2073

164

2066

165

2070

166

2068

167

2075

168

2069

169

2081

170

2072

171

2070

172

2068

173

2072

174

2059

175

2067

176

2077

177

2075

178

2077

179

2069

180

2071

181

2055

182

2069

183

2077

184

2077

185

2063

186

2073

187

2053

188

2051

189

2077

190

2073

191

2078

192

2073

193

2072

194

2071

195

2077

196

2066

197

2077

198

2078

199

2055

200

2075

201

2058

202

2055

203

2075

204

2069

205

2081

206

2075

207

2061

208

2078

209

2068

210

2078

211

2075

212

2076

213

2089

214

2072

215

2077

216

2072

217

2064

218

2068

219

2080

220

2070

221

2065

222

2079

223

2089

224

2079

225

2081

226

2075

227

2082

228

2089

229

2076

230

2078

231

2082

232

2084

233

2085

234

2084

235

2085

236

2085

237

2087

238

2089

239

2087

240

2088

241

2078

243

2078

244

2053

245

2059

246

2085

247

2081

535

2043

598

2087

603

2040

605

2039

617

2086

618

2078

619

2077

620

2078

621

2079

622

2088

623

2087

624

2078

625

2078

628

2030

641

2073

662

2078

711

2024

712

2088

713

2078

714

2084

716

2077

718

2076

719

2083

720

2077

721

2081

722

2058

725

2079

726

2076

727

2076

746

2034

747

2034

752

2084

Artikel 2

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede klom.

Nummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

483

2029

484

2030

491

2025

492

2036

493

2027

534

2036

564

2068

565

2078

566

2078

567

2078

568

2088

569

2072

570

2070

571

2070

572

2086

606

2036

607

2036

608

2039

629

2057

630

2057

631

2064

633

2061

751

2039

Artikel 3

Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Nummer:

Opheffing openbaarheid beperking per 1 januari van het jaar

605

2036

609

2050

Artikel 4

  • 1 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 en artikel 3, is tot openbaring uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

  • 2 Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 2, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het hieronder vermelde overheidsorgaan.

Artikel 5

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Italië te Rome, (1955) 1975–2013, en het consulaat-generaal in Italië te Milaan, (1949) 1975–2013, bij overbrenging naar het Nationaal Archief (besluit beperking openbaarheid Italië)’.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Voor deze,

N. van Heezik

Hoofd Informatiemanagement

Directie Bedrijfsvoering.

Terug naar begin van de pagina