Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2018

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2020.]
Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 juni 2018, kenmerk 1363325-177898-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2018

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 juli 2018 vastgesteld als volgt:

A

B

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2018

van

tot en met

 

1.225,21

1.356,79

26.341,32 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioen-grondslag maal

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

18,2696

208,00

1.404,45

1.446,64

18,2983

208,00

1.446,65

2.021,13

18,3469

208,00

2.021,14

2.066,96

18,3656

208,00

2.066,97

2.113,24

18,3673

208,00

2.113,25

2.158,62

18,3688

208,00

2.158,63

2.204,45

18,3710

208,00

2.204,46

2.248,92

18,3730

208,00

2.248,93

2.294,76

18,3747

208,00

2.294,77

2.385,51

18,3768

208,00

2.385,52

2.485,34

18,3808

208,00

2.485,35

2.583,36

18,3842

208,00

2.583,37

2.678,65

18,3881

208,00

2.678,66

2.679,11

18,4226

208,00

2.679,12

2.726,30

18,4264

208,00

2.726,31

2.773,49

18,4283

208,00

2.773,50

2.820,23

18,4340

208,00

2.820,24

2.867,88

18,4356

208,00

2.867,89

2.914,62

18,4420

208,00

2.914,63

2.961,36

18,4438

208,00

2.961,37

2.961,81

18,4445

208,00

2.961,82

3.004,92

18,4483

209,00

3.004,93

3.048,94

18,4496

209,00

3.048,95

3.092,96

18,4540

209,00

3.092,97

3.136,07

18,4549

209,00

3.136,08

3.136,52

18,4589

209,00

3.136,53

3.180,08

18,4599

209,00

3.180,09

3.223,19

18,4608

209,00

3.223,20

3.223,64

18,4647

209,00

3.223,65

3.267,21

18,4656

209,00

3.267,22

3.310,32

18,4664

209,00

3.310,33

3.353,88

18,4723

209,00

3.353,89

3.397,44

18,4838

209,00

3.397,45

3.441,01

18,4869

209,00

3.441,02

3.484,57

18,4881

209,00

3.484,58

3.528,13

18,4931

209,00

3.528,14

3.571,69

18,4939

209,00

3.571,70

3.615,26

18,4996

209,00

3.615,27

3.658,82

18,5009

209,00

3.658,83

3.659,27

18,5021

209,00

3.659,28

3.713,73

18,5056

209,00

3.713,74

3.768,18

18,5068

209,00

3.768,19

3.822,63

18,5122

209,00

3.822,64

3.823,09

18,5281

209,00

3.823,10

3.877,54

18,5298

209,00

3.877,55

3.932,00

18,5334

209,00

3.932,01

3.986,45

18,5349

209,00

3.986,46

4.040,90

18,5400

209,00

4.040,91

4.084,02

18,5418

209,00

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Terug naar begin van de pagina