Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet

Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-03-2021 t/m 14-01-2022

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 juni 2018, nr Min-Buza.2018.1422-22, houdende bepalingen inzake vrijstelling van de visumplicht op grond van de Rijksvisumwet (Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet)

De Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie van Aruba, de Minister van Justitie van Curaçao en de Minister van Justitie van Sint Maarten;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Rijksvisumwet;

Besluit:

Artikel 1

Met inachtneming van de in die bijlage genoemde voorwaarden en beperkingen zijn vrijgesteld van de visumplicht op grond artikel 5, eerste lid, van de Rijksvisumwet:

 • a. vreemdelingen die drager zijn van de nationaliteit van een van de in bijlage bij deze regeling genoemde landen, en

 • b. vreemdelingen die behoren tot een van de in de bijlage genoemde categorieën.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S. Blok

Bijlage

Nationaliteiten, bedoeld in artikel 1, onder a:

Albanië

Andorra

Antigua en Barbuda

Argentinië

Australië

Bahama eilanden

Barbados

België

Belize

Bosnië-Herzegovina

Brazilië

Brunei

Bulgarije

Canada

Chili

Colombia

Costa Rica

Cyprus

Denemarken

Dominica

Duitsland

Ecuador

El Salvador

Estland

Finland

Frankrijk

Grenada

Griekenland

Guatemala

Guyana (vrijstelling geldt niet voor Sint Maarten)

Honduras

Hong Kong – houders van British National Overseas paspoorten

Hong Kong – houders van Special Administrative Region paspoorten

Hongarije

Ierland

IJsland

Israël

Italië

Jamaica (vrijstelling geldt alleen voor Curaçao)

Japan

Kroatië

Korea (Zuid)

Letland

Liechtenstein

Litouwen

Luxemburg

Macao – houders van Special Administrative Region paspoorten

Macedonië

Maleisië

Malta

Mauritius

Mexico

Moldavië

Monaco

Montenegro

Nederland

Nicaragua

Nieuw-Zeeland

Noorwegen

Oekraïne – houders van een biometrisch paspoort (vrijstelling geldt niet voor Sint Maarten)

Oostenrijk

Panama

Paraguay

Peru (vrijstelling geldt niet voor Sint Maarten)

Polen

Portugal

Roemenië

San Marino

Servië

Seychellen

Singapore

Sint Lucia

Sint Vincent en de Grenadine

Slovenië

Slowakije

Spanje

St. Christopher en Nevis (St. Kitts)

Suriname

Taiwan – houders van een paspoort met daarin het nummer van hun identiteitskaart

Trinidad & Tobago

Tsjechië

Uruguay

Vaticaanstad

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Arabische Emiraten

Verenigde Staten van Amerika

Zweden

Zwitserland

Categorieën, bedoeld in artikel 1, onder b

 • a. Visumhouders

  • Vreemdelingen in het bezit van een geldig meervoudig visum kort verblijf voor Schengengebied.

  • Vreemdelingen in het bezit van een geldig meervoudig visum voor het Verenigd Koninkrijk of Ierland.

  • Vreemdelingen in het bezit van een visum voor St. Martin zijn vrijgesteld van de visumplicht voor Sint Maarten, maar niet voor de overige Caribische delen van het Koninkrijk.

  • Vreemdelingen in het bezit van een bewijs van terugkeer of terugkeervisum (Caribisch Nederland)1.

  • Vreemdelingen in het bezit van een bewijs van terugkeer of terugkeervisum verstrekt door een land in het Schengengebied, de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk of Ierland.

  • Vreemdelingen in het bezit van een bewijs van terugkeer of terugkeervisum verstrekt door Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, St Martin, Mayotte en Reunion.

  • Vreemdelingen in het bezit van een geldig meervoudig visum voor de Verenigde Staten of Canada, met inachtneming van de in de volgende tabel vermelde beperkingen:

  Nationaliteit

  Aruba

  Curaçao

  St Maarten

  Caribisch Nederland

  Bolivia

  China

  Cuba

  Dominicaanse Republiek

  Guyana

  Geen visumverplichting

  Geen visumverplichting

  Geen visumverplichting

  Haïti

  India

  Jamaica

  Geen visumverplichting

  Peru

  Geen visumverplichting

  Geen visumverplichting

  Geen visumverplichting

  Venezuela

  ✓= indien beschikkend over een geldig meervoudig visum voor de Verenigde Staten of Canada

 • b. Verblijfsvergunninghouders

  • Vreemdelingen in het bezit van een geldige verblijfsvergunning voor:

   • het Schengengebied;

   • de Verenigde Staten;

   • Canada;

   • het Verenigd Koninkrijk;

   • Ierland.

  • Vreemdelingen in het bezit van een geldige verblijfsvergunning voor minimaal zes maanden voor (één van) de Caribische gebiedsdelen van het Koninkrijk.

  • Vreemdelingen in het bezit van een geldige verblijfsvergunning voor (één van) de volgende gebieden: Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, St Martin, Mayotte en Reunion.

 • c. VN laissez-passer

  • Vreemdelingen in het bezit van een laissez-passer afgegeven door de Verenigde Naties of door een van haar gespecialiseerde organisaties.

 • d. Zeevaart

  • Passagiers van cruiseschepen die niet langer dan 48 uur (Aruba: 24 uur) verblijf houden in het betreffende land of eiland.

  • Civiele scheepsbemanningen conform het Verdrag van Londen van 9 april 1965, die niet langer dan 48 uur verblijf houden in het betreffende land of eiland.

  • Zeelieden ter koopvaardij in het bezit van een monsterboekje en een paspoort.

 • e. Vliegtuigbemanning

  • Civiele vliegtuigbemanningen die geland zijn voor een aaneengesloten periode van niet langer dan 48 uur.

 • f. Transit

  • Vliegtuigpassagiers op doorreis met in achtneming van de volgende beperkingen:

  Land

   

  Aruba

  Passagiers op doorreis, tussen 07:00 uur en 23:00 uur. Verblijf in het ‘international transit gebied’ is verplicht.

  Curaçao

  Passagiers op doorreis met uitzondering van passagiers met de Haïtiaanse nationaliteit met een bevestigd ticket voor een vlucht naar een derde land binnen 48 uur. De passagier dient in bezit te zijn van de benodigde documenten voor de volgende bestemming.

  Sint Maarten

  Passagiers op doorreis, op dezelfde kalenderdag. De passagier dient in bezit te zijn van de benodigde documenten voor de volgende bestemming.

  In het geval van een doorreis naar de Franse zijde van Sint Maarten, dient de passagier een bevestiging van hotel accommodatie te overleggen.

 • g. Diplomatieke paspoorten

  • Vreemdelingen die drager zijn van een nationaliteit in de onderstaande tabel en in het bezit van een van de onderstaande type paspoorten.

  Land

  Houders van

     
   

  Diplomatiek paspoort

  Dienstpaspoort/officieel paspoort

  Speciaal paspoort

  Bolivia

   

  Indonesië

   

  Georgië

   

  Jamaica

   

  Kazachstan

     

  Malawi

   

  Marokko

   

  Oekraïne

     

  Pakistan

     

  Peru

   

  Rusland

     

  Senegal

     

  Thailand

   

  Tsjaad

     

  Tunesië

  Turkije

 • h. Vluchtelingen en staatlozen

  • Vluchtelingen of staatlozen aan wie een reisdocument is verstrekt door het Koninkrijk der Nederlanden;

  • Vluchtelingen aan wie een reisdocument is verstrekt door de autoriteiten van de Verenigde Staten ‘Form I-571’.

  • Vreemdelingen in het bezit van een reisdocument conform het Verdrag van 28 juli 1951, verstrekt door de autoriteiten van Canada of de Verenigde Staten van Amerika.

 1. Een terugkeerbewijs is een document op basis waarvan een vergunningsplichtig persoon tijdelijk naar het buitenland kan reizen en weer terug kan reizen naar Aruba, Curaçao of Sint Maarten. ^ [1]
Naar boven