Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 18-11-2020.
Geldend van 18-11-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Bestuursorgaan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Regeling ZBO
Identificatienummer BWBR0041039
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  • Artikel 27, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Artikel 38, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  • Artikel 44, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  • Artikel 3:36, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 18-11-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 06-10-2020 Stcrt. 2020, 59379 06-10-2020 Stcrt. 2020, 59379
Nieuwe-regeling 10-04-2018 Stcrt. 2018, 34336 10-04-2018 Stcrt. 2018, 34336
Naar boven