Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Geraadpleegd op 02-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 18-11-2020.
Geldend van 18-11-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 18-11-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 18-11-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
18-11-2020 Wijziging 06-10-2020 Stcrt. 2020, 59379 06-10-2020 Stcrt. 2020, 59379
23-06-2018 Nieuwe-regeling 10-04-2018 Stcrt. 2018, 34336 10-04-2018 Stcrt. 2018, 34336
Naar boven