Besluit beperking termijn openbaarheid van naar de rijksarchiefbewaarplaatsen over [...] India, (1908) 1975–2013 Ministerie van Buitenlandse Zaken

Geldend van 13-06-2018 t/m heden

Besluit beperking termijn openbaarheid van naar de rijksarchiefbewaarplaatsen over te brengen dossiers archief diplomatieke vertegenwoordiging in India, (1908) 1975–2013 Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 15, vierde lid Aw;

Besluit:

Artikel 1

De termijn van beperking van de openbaarheid van de volgende naar de rijksarchiefbewaarplaats over te brengen inventarisnummers in het archief van de diplomatieke vertegenwoordiging in India, (1908) 1975–2013 van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt vastgesteld voor 100 jaar na afsluiting van het betreffende dossier:

Nummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

178

2108

201

2112

202

2112

821

2113

822

2112

823

2114

824

2114

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 29 mei 2018

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Voor deze,

De Algemene Rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina