Besluitvorming Koerdisch Kermandji

Geldend van 31-05-2018 t/m heden

Besluitvorming Koerdisch Kermandji

De Raad voor Rechtsbijstand,

Overwegende dat:

Stelt vast dat:

 • Er een taalkundig verschil bestaat tussen het gesproken Koerdisch Kermandji van Turkije en het gesproken Koerdisch Kermandji van Syrië/Irak;

 • Het Koerdisch (Bahdini) een variant is van het Koerdisch Kermandji;

 • Onderscheid kan worden gemaakt in de gehanteerde geschriften van het Koerdisch Kermandji, te weten het Latijnse, Arabische en Cyrillische schrift;

  • Het geschrift van het Koerdisch Kermandji (Turkije) is het Latijns schrift;

  • Het geschrift van het Koerdisch Kermandji (Syrië/Irak) is het Arabisch schrift;

  • Het geschrift van het Koerdisch Kermandji (Azerbeidzjan) is het Cyrillisch schrift;

Besluit dat:

 • Het Koerdisch (Kermandji) en het Koerdisch (Bahdini) van de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst worden geschrapt;

 • Het Koerdisch Kermandji (Turkije), het Koerdisch Kermandji (Syrië/Irak) en het Koerdisch Kermandji (Azerbeidzjan) in de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst worden opgenomen.

Slotbepalingen

Dit besluit wordt aangehaald als Besluitvorming Koerdisch Kermandji.

Bekendmaking vindt plaats door publicatie in de Staatscourant.

Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant.

Utrecht, 22 mei 2018

De Raad voor Rechtsbijstand,

J.H. Gerritsen

Algemeen directeur/ Bestuurder

Terug naar begin van de pagina