Meldingsprocedure vergunninghouders Kansspelautoriteit

Geldend van 24-05-2018 t/m heden

Procedure van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 3 april 2018, kenmerk 01.030.408, voor de behandeling van klachten van derden over vergunninghouders waar de Kansspelautoriteit toezicht op houdt (Meldingsprocedure vergunninghouders)

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelet op artikel 14, derde lid van het bestuursreglement Kansspelautoriteit;

Besluit:

Artikel 1. Melding maken

  • 1 Een ieder kan bij de Kansspelautoriteit melding maken van een situatie met betrekking tot een vergunninghouder.

  • 2 Een melding kan per telefoon, e-mail, brief of op de website van de Kansspelautoriteit worden ingediend.

Artikel 2. Behandeling

  • 1 De melder ontvangt een ontvangstbevestiging.

  • 2 De Kansspelautoriteit registreert de melding.

  • 3 De Kansspelautoriteit kan naar aanleiding van een melding contact opnemen met de aanbieder van het kansspel.

  • 4 De melder ontvangt geen inhoudelijke bericht over de afhandeling van de melding of eventueel onderzoek naar aanleiding van de melding, tenzij daartoe aanleiding bestaat.

Terug naar begin van de pagina