Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Justitie en Veiligheid
Afkorting UAVG
Niet officiële titel Uitvoeringswet AVG
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0040940
Rechtsgebieden Privacy
Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 2. Besluit elektronisch procederen
 3. Besluit Jeugdwet
 4. Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming 2018
 5. Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming SSO Organisatie en Personeel 2018
 6. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant
 7. Besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens
 8. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 9. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 10. Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties
 11. Regeling tot mandaat Algemeen Directeur Koninklijke Bibliotheek Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018
 12. Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening
 13. Wijzigingsbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit, enz. (inrichting registers en vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.6
 2. Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 4. Besluit Ondermandaat NCG 2020
  Artikel: 4
 5. Besluit SUWI
  Artikel: 5.11
 6. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 7. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 8. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikelen: 1, 3
 9. Besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens
  Artikel: 1
 10. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
  Bijlage: Handboek routinematige digitale vervanging eDocs bij de Inspectie van het Onderwijs
 11. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
  Artikel: 11
 12. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 13. Mandaatbesluit AR
  Artikel: 6
 14. Mandaatbesluit AS
  Artikel: 6
 15. Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 4
 16. Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 3
 17. NL aanvullende accreditatie-eisen certificeringsorganen Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 18. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  Bijlage: 1
 19. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2020
  Bijlage: 1
 20. Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties
  Artikelen: 6, 7
 21. Regeling archief Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden
  Artikel: 4
 22. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikelen: 8, 10, 14
 23. Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie
  Artikel: 7
 24. Regeling periodieke audit politiegegevens
  Artikelen: 5, 6
 25. Regeling register onderwijsdeelnemers
  Bijlage: 1
 26. Regeling tot mandaat Algemeen Directeur Koninklijke Bibliotheek Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018
 27. Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025
  Artikel: 4.1
 28. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 52
 29. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 68
 30. Wijzigingsbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit, enz. (inrichting registers en vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35968
Aanhangig 36264
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 503 34813 08-02-2019 Stb. 2019, 60
Nieuwe-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 19-12-2018 Stb. 2018, 518
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 19-12-2018 Stb. 2018, 518
Wijziging 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 19-12-2018 Stb. 2018, 518
Nieuwe-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 16-05-2018 Stb. 2018, 145
Naar boven