Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Justitie en Veiligheid
AfkortingUAVG
Niet officiële titelUitvoeringswet AVG
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0040940
Rechtsgebieden Privacy
Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 2. Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht
 3. Besluit Jeugdwet
 4. Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming 2018
 5. Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming SSO Organisatie en Personeel 2018
 6. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant
 7. Besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens
 8. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 9. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 10. Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties
 11. Regeling tot mandaat Algemeen Directeur Koninklijke Bibliotheek Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018
 12. Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening
 13. Wijzigingsbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit, enz. (inrichting registers en vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.6
 2. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 3. Besluit Ondermandaat NCG 2020
  Artikel: 4
 4. Besluit SUWI
  Artikel: 5.11
 5. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 6. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 7. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikelen: 1, 3
 8. Besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens
  Artikel: 1
 9. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
  Bijlage: Handboek routinematige digitale vervanging eDocs bij de Inspectie van het Onderwijs
 10. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
  Artikel: 11
 11. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 12. Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020
  Artikel: 4
 13. Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 3
 14. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  Bijlage: 1
 15. Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties
  Artikelen: 6, 7
 16. Regeling Jeugdwet
  Bijlage: 2
 17. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikelen: 8, 10, 14
 18. Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie
  Artikel: 7
 19. Regeling informatievoorziening WPO/WEC
  Bijlage: 1
 20. Regeling periodieke audit politiegegevens
  Artikelen: 5, 6
 21. Regeling tot mandaat Algemeen Directeur Koninklijke Bibliotheek Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018
 22. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 68
 23. Wijzigingsbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit, enz. (inrichting registers en vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen)
Terug naar begin van de pagina