Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 2. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikelen: 4, 5
 2. Kieswet
  Artikel: Z 11a
 3. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 4.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina