Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 19-02-2019.
Geldend van 19-02-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Justitie en Veiligheid
Afkorting UAVG
Niet officiële titel Uitvoeringswet AVG
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0040940
Rechtsgebieden Privacy
Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 2. Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht
 3. Besluit Jeugdwet
 4. Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming 2018
 5. Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming SSO Organisatie en Personeel 2018
 6. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied physician assistant
 7. Besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens
 8. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 9. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016
 10. Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties
 11. Regeling tot mandaat Algemeen Directeur Koninklijke Bibliotheek Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018
 12. Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 2. Besluit SUWI
  Artikel: 5.11
 3. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 4. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 5. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikelen: 1, 3
 6. Besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens
  Artikel: 1
 7. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
  Bijlage: Handboek routinematige digitale vervanging eDocs bij de Inspectie van het Onderwijs
 8. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 9. Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
  Artikel: 4
 10. Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 3
 11. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  Bijlage: 1
 12. Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties
  Artikelen: 6, 7
 13. Regeling Jeugdwet
  Bijlage: 2
 14. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikelen: 8, 10, 14
 15. Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie
  Artikel: 7
 16. Regeling informatievoorziening WPO/WEC
  Bijlage: 1
 17. Regeling periodieke audit politiegegevens
  Artikelen: 5, 6
 18. Regeling tot mandaat Algemeen Directeur Koninklijke Bibliotheek Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018
 19. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 5:1b
 20. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 68

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 19-02-2019

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35968
Aanhangig 36264
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 503 34813 08-02-2019 Stb. 2019, 60
Nieuwe-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 19-12-2018 Stb. 2018, 518
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 19-12-2018 Stb. 2018, 518
Wijziging 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 19-12-2018 Stb. 2018, 518
Nieuwe-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 16-05-2018 Stb. 2018, 145
Naar boven