Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Geraadpleegd op 04-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 25-05-2018.
Geldend van 25-05-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 25-05-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregels handhaving door het CBP

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Ambtenarenwet 2017
    Artikel: 2
  2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
    Artikel: 1
  3. Bestuursreglement Autoriteit Persoonsgegevens
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-05-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Wijziging 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 19-12-2018 Stb. 2018, 518
25-05-2018 Nieuwe-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 34851 16-05-2018 Stb. 2018, 145
Naar boven