Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Geldend van 25-05-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 25-05-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregels handhaving door het CBP

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Ambtenarenwet
    Artikel: 2
  2. Bestuursreglement Autoriteit Persoonsgegevens
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina