Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties

Geraadpleegd op 26-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 25-05-2018.
Geldend van 25-05-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 25-05-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-05-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-05-2018 Nieuwe-regeling 04-05-2018 Stcrt. 2018, 28293 BS2018008273 16-05-2018 Stb. 2018, 145 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Uitvoeringswet Algemene Verordening gegevensbescherming in werking treedt.1)
Naar boven