Regeling intrekking Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten

Geldend van 15-05-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 30 april 2018, nr. 2018-0000200047 tot intrekking van de Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie;

BESLUITEN:

Deze regeling zal met de nota van toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

De Minister van Defensie,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina