Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling VeiligheidNL voor het jaar 2018

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2020.]
Geldend van 08-05-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 10 april 2018, nr. IENW/BSK-2018/74136, houdende vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling VeiligheidNL voor het jaar 2018

Enig artikel

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling VeiligheidNL wordt voor de periode vanaf 8 mei 2018 tot en met 31 december 2018 vastgesteld op € 80.000,– voor het doen van onderzoek en € 100.000,– voor het geven van voorlichting.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Namens deze,

DE DIRECTEUR-GENERAAL MILIEU EN INTERNATIONAAL,

R.P. Lapperre

Terug naar begin van de pagina